Nyheter

Innstiller Flybussen

På grunn av en kraftig reduksjon i antall reisende innstiller Boreal Travel alle flybussruter til og fra Stavanger lufthavn midlertidig.

– Antallet reisende går ned i takt med færre flypassasjerer som en følge av myndighetenes anbefaling om å unngå reiser som ikke er helt nødvendige, sier daglig leder Owe André Askeland i Boreal Travel, i en pressemelding.

Flybussen blir innstilt fra og med mandag 23. november og inntil videre.

– Vi har i det lengste prøvd å opprettholde rutetilbudet, og beklager ulempene innstillingene medfører for våre reisende. Dette er ikke noe vi ønsker, men det er ikke passasjergrunnlag for å opprettholde tilbudet, sier Askeland.

I pressemeldingen påpekes det at flybussen er et rent kommersielt tilbud uten offentlig støtte.

– Vi har et ønske om å starte opp igjen rutene så fort det er mulig, sier Askeland.

Boreal drifter kollektivtransport med buss, båt og bane. Hovedkontoret er i Stavanger.