Nyheter

Nå er det vanlige arbeidsfolks tur

DEBATT: Det er slutt på pengegaver til de rikeste.

Av: Hadia Tajik. Arbeiderpartiets nestleder og finanspolitiske talsperson.

Når nærmere 200.000 nå er arbeidsledige, forskjellene øker og klimaproblemet henger over oss, legger Arbeiderpartiet fram et alternativt budsjett for å få folk i jobb, styrke vår felles velferd og kutte klimautslipp.

Dessverre er det grunn til å frykte at koronapandemien kan gå fra å være en helsekrise til å bli en sosial og økonomisk krise. Folk trenger sikkerhet og forutsigbarhet for egen økonomi. Derfor forlenger vi inntektssikringsordningene, gjeninnfører feriepenger for arbeidsledige på dagpenger og foreslår at kompensasjonsordningen for bedriftene må dekke mer og ha lenger varighet. Nå er det viktig å forebygge ensomhet og isolasjon, blant annet gjennom satsing på lavterskeltilbud innen psykisk helse.

Budsjettet betyr mer forutsigbarhet for egen økonomi, og sterkere innsats for trygge, hele og faste stillinger. Vi avlyser høyreregjeringens rikingfest og vil heller ha velstand for vanlige folk. Høyreregjeringen har påført folk økte avgifter og skjulte skatter, gjennom overprisede gebyrer. Arbeider­­partiet foreslår å fjerne de overprisede gebyrene, stoppe avgiftsøkningene, gjøre det billigere å komme seg til jobb og å være fagorganisert.

Arbeiderpartiet setter en stopper for regjeringens usosiale kutt. Hvert år har regjeringen foreslått nye usosiale kutt for å finansiere enorme pengegaver til de aller rikeste. I år var det de syke som skulle ta regningen. Vi gjør det motsatte, vi gjør det heller billigere ved å innføre et felles frikort på samme nivå som dagens egenandelstak 1.

Arbeiderpartiet gjør viktige omprioriteringer for å finansiere vår felles velferd. Vi dropper Høyres formuesskattekutt for de rike for å finansiere flere arbeidsmarkedstiltak, en kvart milliard kroner til yrkesfagene og penger til mer heltid i kommunene. Vi fjerner kontantstøtten som holder kvinner tilbake fra arbeidslivet og bruker pengene på 2900 flere barnehageplasser og rimeligere barnehage. Og vi fjerner statsstøttet privatisering av helsevesenet for å bruke pengene på vår felles helsetjeneste.

Arbeiderpartiet setter også grenser for kjøp av konsulenttjenester i offentlig sektor – og bruker heller penger på å ansette folk i faste, hele stillinger.

For Arbeiderpartiet bygger en vellykket klimapolitikk på dagens industri, med kompetansen og erfaringene til våre arbeidsfolk i front. Vi foreslår å bruke 4,8 milliarder kroner på industrisatsinger og infrastruktur i hele landet, for å redde arbeidsplasser og skape nye.

Klimapolitikken må være rettferdig. Derfor foreslår vi å stoppe statens sponsing av luksusforbruk av elbiler for å heller finansiere hurtigladestasjoner i hele landet. Alle kommuner må ha minst en ladestasjon. Først da kan alle ta del i klimaomstillingen.