Nyheter

Kvinner, nå jobber dere gratis ut året…

DEBATT: Nå er tida overmoden for å vise handlekraft og for å komme et skritt videre mot full likestilling og for å ta avstand fra at kjønn skal bestemme lønn!

Av: Aud Hølland Riise, fylkesleder Norsk Sykepleierforbund Rogaland og Siri Rugland Ree, nestleder Norsk Sykepleierforbund Rogaland.

Mandag 16. november ble likelønnsdagen markert. Det er en påminnelse på de lønnsforskjellene som eksisterer mellom kvinnedominerte og mannsdominerte yrker, og kanskje en av de største samfunnsutfordringer vi har. Kvinnedominerte yrker i offentlig sektor er systematisk lavere lønnet enn mannsdominerte yrker.

Hva er verdien på arbeid? Ifølge likestillings og diskrimineringsutvalget er verdien knyttet til de kravene som stilles til arbeidet som skal utføres. Likelønnsprinsippet innebærer lik lønn for arbeid av lik verdi. Men det er ikke slik!

Norge er et av verdens mest likestilte land. Likevel tjener kvinner mindre enn menn. I disse dager har de samfunnskritiske kvinnedominerte yrkene fått stor oppmerksomhet. Kapasiteten i helsetjenesten er skjør etter langvarig belastning på grunn av koronapandemien. Behovet for å sikre befolkningen livsnødvendig kompetanse haster. Mangelen på sykepleiere og spesialsykepleiere er stor og strikken er tøyd til bristepunktet.

For å rekruttere til kvinnedominerte yrker er lønns- og arbeidsvilkår av stor betydning. I dag markerer vi likelønnsdagen. Fra i dag skulle vi kvinner tatt oss fri resten av året for å oppnå rettferdighet. Derfor vil jeg løfte fram lønnsperspektivet og utfordre våre myndigheter som har klappet, heiet og skrytt av oss siden mars. Hvor er viljen til å bruke lønn som et rekrutterende virkemiddel? Hvor er viljen til å verdsette kvinners arbeid og innsats? Hvor er viljen til å anerkjenne kvinners likeverdige plass i arbeidslivet? Norsk Sykepleierforbund har krevd en tiltakspakke som blant annet omhandler lønnsløft. Nå er tida overmoden for å vise handlekraft og for å komme et skritt videre mot full likestilling og for å ta avstand fra at kjønn skal bestemme lønn!