Nyheter

En redelig debatt om vind- og vannkraft

DEBATT: Det er riktig at vindkraft er i ferd med å bli en viktig del av den norske energiforsyningen. Det skyldes en villet politikk som startet allerede under den rødgrønne regjeringen.

Av: Tina Bru, olje- og energiminister (H).

«Skal Norge bli et sammenhengende tysk-amerikansk vindkraftanlegg», spør Odd Handegård i sitt innlegg 10. november. Svaret er nei. Vi trenger en debatt om hvordan vi skal løse utfordringene kraftsystemet vårt står overfor i årene som kommer. Men å komme med påstander uten hold i virkeligheten leder oss ingen steder.

Handegård hevder at energimyndighetene «er i ferd med å planlegge en kolossal reorganisering av den norske kraftbransjen der utbygging av vindkraft i Norge er en nøkkelfaktor.»  Det burde være unødvendig å bruke spalteplass på å avvise en slik konspiratorisk påstand.

Det er riktig at vindkraft er i ferd med å bli en viktig del av den norske energiforsyningen. Det skyldes en villet politikk som startet allerede under den rødgrønne regjeringen. Det bygges nå ut vindkraft mange steder i landet, og mange steder er det stor motstand. Dette har jeg respekt for. Nettopp av den grunn ønsker regjeringen i stortingsmeldingen om vindkraft på land å se på hele konsesjonssystemet. Vi vil vurdere tidsfrister, lokal forankring og hvordan vi best mulig skal sikre miljø- og naturhensyn. Jeg har også foreslått andre innstramninger. Vi se mindre utbygging av vindkraft i årene framover, ikke mer.

Men vindkraft er bare en del av bildet. Mer bruk av elektrisitet i transportsektoren, i petroleumssektoren og i nye industrier vil påvirke kraftsystemet.  Det er en ærlig sak å være mot denne utviklingen, men da må Handegård i det minste bruke tall og argumenter som holder vann. Beregningene fra NVE som han viser til om det framtidige kraftbehovet er ikke vesentlig annerledes enn tidligere anslag.

NVEs analyser viser at det vil være mulig å gjennomføre en storstilt elektrifisering innen 2040 - uten at det oppstår lange perioder med knapphet på strøm og svært høye priser. Vi vil fortsatt ha et overskudd av kraft i Norge i et normalår.

Vi må uansett videreutvikle vannkraften. Det blir bygget ut noe vindkraft på en skånsom måte. Og vi må fortsette satsingen på energieffektivisering og nye smarte løsninger innen nett og smarthus-teknologi.

Kraftforbruket i Norge vil øke i årene framover. Befolkningsvekst og økonomisk vekst skaper økte behov - og ny industri skal ha strøm. Dette er en utvikling vi skal finne gode løsninger på. Det skjer ikke gjennom dommedagsprofetier og konspiratoriske påstander. Men gjennom en kraftpolitikk som blant annet sikrer mer vannkraftproduksjon og lavere strømpriser for innbyggerne.