Nyheter

Barn refset pøbel-ungdom – nå er det mindre herjing

Hærverket i Dragaberget barnehage har nesten stoppet. Nå håper daglig leder og styret at det nye uteområde får stå i fred.