Nyheter

SFO-ansatt smittet av korona

28 elever på 2. trinn er satt i karantene.

En ansatt på SFO ved Teinå skole har testet positivt på covid-19. Vedkommende er satt i isolasjon og smittesporing pågår.

Det melder Stavanger kommune søndag kveld.

28 elever på 2. trinn, samt SFO-leder, regnes som nærkontakter og er satt i karantene. Skolen har varslet foreldre og ansatte søndag kveld. Elevene vil få hjemmeundervisning i karantenetiden.

Tilbud om hjemmeundervisning til resten av 2. trinn

Av elevene på 2. trinn er det 10 elever som ikke regnes som nærkontakter, fordi de ikke har vært på SFO i det aktuelle tidsrommet. Disse kan møte på skolen mandag morgen og vil få tilbud om undervisning på skolen, men de kan også velge å følge hjemmeundervisningen, hvis foreldrene ønsker det. Foreldrene dette gjelder bes kontakte klasselærer for å informere om de ønsker å holde barnet hjemme, skriver Stavanger kommune.

– Vi håndterer dette i tråd med de planene vi har. Vi har brukt kvelden først til å informere foreldrene til de barna som regnes som nærkontakter, og deretter foreldrene til resten av barna ved skolen, sier rektor ved Teinå skole, Bjørn Erik Rannestad.