Nyheter

Satser Frp mer på høyskoler enn regjeringen?

DEBATT: De private høyskolestiftelsene må finansiere utbyggingen selv.

Av: Inger Helene Venås, direktør Virke ideell og frivillighet og Martin Ulvestad Østerdal, fagsjef for høyere utdanning 
i Virke.

På mandag la Fremskrittspartiet fram sitt alternative statsbudsjett. Som første parti i Norge ønsker Frp at staten skal ta noe av regningen for å bygge framtidens høyskolebygg også for de private ideelle høyskolene. Ulike regjeringer, med ulike flertall, har skapt et system der private og statlige høyskoler finansieres på samme måte. Det har skapt et utdanningssystem der alle norske høyskoler er reelt tilgjengelige for alle som ønsker å ta høyere utdanning, uten at lommeboken styrer utdanningsvalget. Skolene blir finansiert likt på alle måter med ett stort unntak: De statlige skolene får penger over statsbudsjettet til å bygge undervisningslokaler, mens de private stiftelsene må finansiere dette selv. I budsjettet for 2021 melder regjeringen at de planlegger å bruke 30 milliarder på bygg til de statlige høyskolene og universitetene de neste årene. De private får 0.

I Rogaland har den ideelle høyskolen VID store planer for å bygge framtidens campus på Misjonsmarka. De skal samle sine fagmiljø og studenter som i dag er spredt utover Rogaland til ett moderne høyskolebygg. Når utbyggingen er ferdig vil nye VID Stavanger huse 120 ansatte og 1200 studenter innen vernepleie, ergoterapi, teologi og samfunnskunnskap. Campus vil åpne seg mot bydelen og Stavanger by, både gjennom uteanlegg og kafé/kantinedrift, og de arbeider tett med Stavanger kommune for å bidra til god byutvikling. Dette er et prosjekt som koster cirka 200 millioner kroner, som stiftelsen selv må finansiere. Til sammenligning er Universitetet i Stavanger inne i statsbudsjettet med 394 millioner til investeringer i oppgradering av bygget til Arkeologisk museum.

Som leder av utdannings- og forskningskomiteen har Roy Steffensen og Frp foreslått en løsning som vil gjøre det mer realistisk for høyskoler som VID å bygge egnede lokaler for sine 1200 studenter i Rogaland. Frp foreslår en rentekompensasjonsordning som vil gjøre det vesentlig lettere for stiftelsene som driver høyskoler å gjøre nødvendige investeringer for å skape framtidens høyskoler. 1 av 6 studenter i Norge studerer på en privat høyskole. Da er det bare rett og rimelig at det settes av penger i statsbudsjettet til egnede bygg for også disse studentene. De statlige skolene får 30 milliarder til nye bygg. Vi må kunne forvente at det settes av like mye penger til studentene på private høyskoler, som har krav på det samme gode fysiske læringsmiljøet som studenter ved offentlige institusjoner. Det vil i så fall bety at det må settes av 5 milliarder til de private høyskolene over de neste årene.

Nå er spørsmålet om Frp får med seg regjeringspartiene på Stortinget til å ta sin del av ansvaret for at også studenter på private høyskoler får moderne bygg.