Nyheter

Kantine gikk konkurs

Klarte ikke å betjene gjelden.

Det var Line Huset AS som var i Stavanger tingrett og begjærte oppbud onsdag.

Line Huset AS har drevet den eneste private kantine på universitetsområdet i Stavanger og har holdt til i Hagbart Line huset, den gamle lærerskolen.

I retten ble det opplyst at kantinen har hatt seks ansatte og at den samlede gjelden er på 390.000 kroner.

LES OGSÅ: Budfirma konkurs

Det ble også opplyst at selskapet ikke har noe aktiva av noe slag.

«Retten legger skyldnerens opplysninger til grunn. Selskapet antas derfor å være ute av standtil å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller. Betalingsvanskene er ikke av forbigående art, og vilkårene etter konkursloven $ 60, jf. $$ 61 og 62 for å ta begjæringen tilfølge, er dermed til stede», heter det i kjennelsen.

Advokat Trond Geitung-Larsen er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli holdt 6. januar neste år.

LES OGSÅ: Frisør slått konkurs

LES OGSÅ: Campingplass gikk konkurs