Nyheter

Transportfirma slått konkurs

Gjorde ikke opp gjelden – skyldte på regnskapsføreren.

Det var Skatteetaten som begjærte at en 38 år gammel mann ble slått konkurs.

Bakgrunnen for det var et krav på 135.228 kroner i skyldig moms.

Mannen har drevet et transport- og distribusjonsfirma i Sandnes som et enkeltpersonforetak.

Mannen forklarte i retten at han hatt gitt pengene som skulle dekke kravet til en regnskapsfører, at regnskapsføreren hadde fortalt at han hadde betalt dette, men at han ikke hadde gjort likevel. Ifølge 38-åringen ble han sjokkert da han oppdaget dette.

LES OGSÅ: Byggefirma gikk konkurs

Ifølge 38-åringen hadde han en samlet gjeld på 500.000 kroner. Skatteetatens undersøkelser har avdekket at han har en gjeld på 1,1 millioner kroner.

Jæren tingrett viste til at det var holdt utleggsforretning mot mannen med intet til utlegg.

”Det er ikke grunn til å anta at skyldneren likevel er solvent og kan gløre opp gjelden med egne inntekter eller eiendeler, eller at betalingsproblemene er midlertidige. Retten legger til grunn at skyldneren er insolvent. Vilkårene etter konkursloven $ 60, jf. $$ 61 og 62 for å ta konkursbegjæringen følge, er etter dette til stede”, heter det i kjennelsen.

Advokat Harald Øglænd er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli holdt den 22. desember.

LES OGSÅ: Campingplass gikk konkurs

LES OGSÅ: Fotograf gikk konkurs