Nyheter

Misbrukte jente i menighet

Ventet nesten to år før overgrep ble anmeldt.

En mann tidlig i 20-årene er dømt for seksuell omgang med en 14 år gammel jente.

Mannen kom med en uforbeholden tilståelse da saken nylig var oppe i Jæren tingrett.

Overgrepene fant sted i januar 2018.

”I dette tilfellet foreligger flere straffeskjerpende forhold. Da de to forholdene ble begått, var fornærmede 14 år. Hun deltok i ungdomsarbeidet i forsamlingen hvor siktede var konfirmantleder og ungdomsleder. Siktede hadde således en betrodd stilling, noe som forsterker og skjerper det tillitsbruddet han begikk ved å opptre som beskrevet overfor fornærmede. Hertil kommer at fornærmede da handlingene ble begått, var i en sårbar alder. Retten viser også i skjerpende retning til at siktede før de straffbare handlingene ble begått, deltok på et kurs med tema om seksuelt grenseoverskridende atferd. Siktede har på den måten vært bevisstgjort på de situasjoner hans verv og engasjement i menigheten kunne sette ham i, uten at han av den grunn har klart å ta det ansvaret og den tilliten han ble betrodd”, heter det i dommen fra Jæren tingrett.

LES OGSÅ: Tre godt voksne menn dyrket cannabis

Kritikkverdig

I formildende retning la retten vekt på mannens tilståelse og at saken var blitt svært gammel.

Ifølge dommen forklarte mannen seg til sin overordnede i menigheten kort tid etter at overgrepet fant sted. Menigheten valgte imidlertid å vente helt til november 2019 med å anmelde forholdet.

”En slik håndtering fra menighetens side av et så alvorlig forhold som det foreliggende, framstår som kritikkverdig. Det vises særlig til at det i dette tilfellet var tale om gjentatte overtredelser fra en person i menigheten med et betrodd ansvar overfor ungdommer”, heter det i dommen.

Dermed kom Jæren tingrett til at han skulle dømmes til fengsel i 90 dager.

Han ble også dømt til å betale fornærmede 30.000 kroner i oppreisningserstatning.

LES OGSÅ: Jente (17) stripset fast og voldtatt av nabo

LES OGSÅ: Skal ha voldtatt jente og truet med å ringe foreldrene hennes dersom hun ikke gjorde som han sa