Nyheter

Campingplass gikk konkurs

Klarte ikke å betjene gjelden.

Det var Camp Rullestad AS som fredag var i Haugaland tingrett og begjærte oppbud.

I retten ble det opplyst at den samlede gjelden er på 10.250.000 kroner og at selskapets aktiva vesentlig består i anleggsmidler med en samlet anslått verdi på omkring åtte millioner kroner.

Camp Rullestad AS har drevet Rullestad Camping i Etne og også i 2018 gikk campingplassen konkurs.

LES OGSÅ: Campingplass har gått konkurs

Campingplassen omsatte i 2019 for 3,2 millioner kroner og fikk samme år et negativt resultat på 228.000 kroner.

”Retten legger skyldnerens opplysninger til grunn. Selskapet antas derfor å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller. Betalingsvanskene er ikke av forbigående art, og vilkårene etter konkursloven § 60, jf. §§ 61 og 62 for å ta begjæringen til følge, er dermed til stede”, heter det i kjennelsen fra Haugaland tingrett.

Advokat Ole Johan Berge er oppnevnt som bostyrer. Skiftesamling vil bli holdt 15. desember.

LES OGSÅ: Byggefirma gikk konkurs

LES OGSÅ: Transportfirma gikk konkurs