Nyheter

Arne Vistes firma konkurs

Arne Viste er blitt kjent gjennom vikarfirmaet sitt.

Vikarfirmaet Plog AS til Arne Viste er konkurs. Ifølge Viste har konkursen ført til sterke følelsesmessige reaksjoner.

– Det betyr at det er mange som har mistet jobben denne uken, og er dypt fortvilet. Jeg vet at de har det vondt, men de gjør sitt beste for å være tapre og sterke, sier en tydelig berørt Arne Viste til Vårt Land.

LES OGSÅ: Petter Dass-prisen til Arne Viste

Han forteller om sterke følelsesmessige reaksjoner på konkursen.

– Jeg kjenner at dette er en håpløs situasjon. Det er støttespillere som vil be for prosjektet, og hjelpe meg å se etter veien videre. Så vil tiden vise hva vi kan få til, sier Viste.

LES OGSÅ: Delt i synet på millionlønn

Arne Viste ble i fjor høst dømt i Oslo tingrett til ett års betinget fengsel for å ha ansatt asylsøkere uten lovlig opphold i Norge. Vikarfirmaet ble samtidig dømt til å betale en bot på 1,5 millioner kroner, og få 1,4 millioner kroner inndratt.

Viste fikk i februar forkastet sin anke til Borgarting lagmannsrett, og i mai ble hans anke avvist av Høyeste­rett.

I uttalelsen om konkursen på Facebook skriver Viste blant annet at det er 15 personer som denne uken ble rammet, uten noe sikkerhetsnett fra Nav.

Han skriver videre at konkursen var uunngåelig etter at selskapet mistet likviditeten etter at anken til Høyesterett ble forkastet i mai, og boten og inndragning på 2,9 millioner kroner ble gjeldende.

– Jeg hadde håpet tingretten ville utsette konkursen inntil skatteetaten hadde fått rettet opp i de alvorlige skattefeilene overfor våre ansatte. Men det ville dessverre ikke tingretten, skriver han.

LES OGSÅ: Håndverkerfirma slått konkurs av kemneren