Nyheter

Varmefirma ble slått konkurs

Var uenig med skattemyndighetene om hvor mye penger de skyldte.

Det var Skatteetaten som begjærte at Sandnes-firmaet Åpen Ild AS ble slått konkurs.

Bakgrunnen for det var et krav på 137.811 kroner i skyldig skatt og avgifter.

Åpen Ild AS erkjente å skylde noe penger til skattemyndighetene, men mente at dette beløpet var langt lavere enn kravet i konkursbegjæringen.

Firmaet erkjente ikke å være insolvent og motsatte seg at det ble åpnet konkurs.

Retten kom til at krav på arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk er basert på innrapporterte opplysninger, og at kravet på skyldig skatt er gyldig fastsatt.

LES OGSÅ: Rørleggerfirma gikk konkurs

Jæren tingrett kom til at det ikke var grunn til å anta at firmaet kan gjøre opp gjelden med egne inntekter eller eiendeler – eller at betalingsproblemene er midlertidige.

Det ble også vist til at det er holdt utleggsforretning mot skyldneren med intet til utlegg.

Dermed ble det lagt til grunn at Åpen Ild AS er insolvent og at vilkårene for å ta konkursbegjæringen til følge er til stede.

Advokat Håkon Halvorsen er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli holdt 27. november.

LES OGSÅ: Transportfirma gikk konkurs

LES OGSÅ: Dagligvarefirma slått konkurs