Nyheter

Rørleggerfirma gikk konkurs

Firmaet klarte ikke å betjene gjelden.

Det var Nodland Rør AS som var i Dalane tingrett og begjærte oppbud.

I retten ble det opplyst at den samlede gjelden er på 392.367 kroner og at selskapet ikke har noe aktiva av noe slag.

Nodland Rør AS har holdt til i Egersund og omsatte i 2019 for litt over 4,3 millioner kroner. Rørleggerfirmaet hadde samme år et negativt resultat før skatt på 960.000 kroner.

LES OGSÅ: Betalte ikke moms, skatt og arbeidsgiveravgift – ble slått konkurs

Retten kom til at den skulle legge skyldnerens opplysninger til grunn – og at selskapet antas å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.

Retten kom også til at betalingsvanskene ikke er av forbigående art og at vilkårene for å ta konkursbegjæringen til følge er til stede.

Advokat Lars Martin Ramsland er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli holdt 8. desember.

LES OGSÅ: Transportfirma gikk konkurs

LES OGSÅ: Dagligvarefirma slått konkurs