Nyheter

Betalte ikke moms, skatt og arbeidsgiveravgift – ble slått konkurs

Klarte ikke å gjøre opp gjelden.

Det var Skatteetaten og Sandnes kemnerkontor som begjærte at firmaet Service Expressen AS ble slått konkurs.

Bakgrunnen for det var et krav på 434.577 kroner i skyldig moms, arbeidsgiveravgift og skatt.

Ingen fra Service Expressen AS møtte i Jæren tingrett under onsdagens rettsmøte og det forelå ingen opplysninger om gyldig fravær.

Service Expressen AS har holdt til i Sandnes og har drevet med malerarbeid.

Jæren tingrett kom til at det ikke var holdepunkter for at saksøkernes framstilling var uriktig og la denne til grunn.

LES OGSÅ: Oljefirma slått konkurs

Retten kom også til at saksøkerne har et forfalt krav mot skyldneren som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for – og at det ikke er grunn til å anta at skyldneren kan gjøre opp sin gjeld med egne inntekter eller eiendeler – eller at betalingsproblemene er midlertidige.

Det ble også vist til at det er avholdt utleggsforretning mot skyldneren med kun en begrenset dekning for kreditorene.

Dermed ble det lagt til grunn at Service Expressen AS er insolvent og at vilkårene for å ta konkursbegjæringen til følge er til stede.

Advokat Lars Kåre Pedersen er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli holdt 15. desember.

LES OGSÅ: Transportfirma gikk konkurs

LES OGSÅ: Dagligvarefirma slått konkurs