Nyheter

Topper nominasjonskomiteens stortingsliste

Olje- og energiminister Tina Bru topper nominasjonskomiteens forslag til Rogaland Høyres stortingsliste 2021.

Dette kommer fram i en pressemelding fra Rogaland Høyre hvor nominasjonskomiteen legger frem sin enstemmige innstilling på Rogaland Høyres stortingsliste 2021. På andre plass følger Sveinung Stensland, og på de to neste plassene finner man Margret Hagerup og Aleksander Stokkebø.

Nummer fem på listen er ordfører i Strand kommune, Irene Heng Lauvsnes.

– Irene H. Lauvsnes er en meget engasjert og dyktig politiker. Vi er svært glade for at uhn også er villig til å påta seg nye oppgaver nasjonalt, sier komiteens leder Janne Johnsen.

Videre i pressemeldingen opplyses det at Athar Ali Tajik og Karoline Sjøen Andersen er på sjette og syvende plass på stortingslisten.

– Komiteen har hatt mange hensyn å ta. Lokalforeningene har hatt åpne medlemsmøter og sendt oss sine anbefalinger. I tillegg har medlemmene hatt mulighet til å stemme på sine kandidater i en rådgivende uravstemning på nett. Vi føler at listen gjenspeiler de rådene vi har fått fra partiets medlemmer, sier Johnsen før hun legger til:

– Komiteen har vært opptatt av å få en liste som representerer både kontinuitet, fornyelse og talent. Det har vært mange dyktige og engasjerte kandidater, og vi mener vår innstilling sikrer bred presentasjon fra hele fylket.

Nominasjonskomiteens enstemmige innstilling på Stortingsliste behandles på Rogaland Høyres nominasjonsmøte 7. november.