Nyheter

Fremdeles nedgang i arbeidsledigheten

Den siste uken har tallet på personer i Rogaland som er helt eller delvis uten arbeid blitt redusert med 313 personer.

Det melder Nav Rogaland i en pressemelding.

Tirsdag 13. oktober var det registrert 9401 personer helt uten arbeid i Rogaland. Det utgjør 3,7 prosent av arbeidsstyrken. Snittet for Norge er 3,6 prosent.

Videre i pressemeldingen opplyser Nav at 6831 personer er delvis arbeidsledige, tilsvarende 2,7 prosent av arbeidsstyrken. 858 personer går på arbeidsrettet tiltak (0,3 prosent).

– Hittil i oktober har det vært en positiv utvikling i arbeidsledigheten i Rogaland. Tallet på både helt arbeidsledige og delvis arbeidsledige er på vei nedover, sier direktør i NAV Rogaland, Merethe P. Haftorsen.

– Sammenlignet med forrige uke er det en reduksjon i arbeidsledigheten eller en stabil utvikling for alle aldersgrupper og yrkesgrupper, legger hun til.

LES OGSÅ: – Unge må få reell makt

Høyest arbeidsledighet i Stavangerregionen

NAV Rogaland skriver at Sola, Stavanger og Sandnes er framdeles de kommunene med høyest andel helt arbeidsledige i fylket med henholdsvis 4,5 prosent, 4,2 prosent og 4,2 prosent av arbeidsstyrken. På Haugalandet ligger Haugesund høyest med 3,9 prosent.

– Lavest andel helt arbeidsledige i Rogaland har Bokn og Sauda med henholdsvis 0,9 prosent og 1,5 prosent av arbeidsstyrken, skriver Nav