Nyheter

Høie: – Koronavaksine blir gratis

Regjeringen har besluttet at vaksinen mot covid-19 skal være gratis for hele befolkningen

Helseminister Høie redegjorde tirsdag for Stortinget om status for koronasituasjonen i Norge. Han understreket at regjeringen ønsker at vaksinen blir tilgjengelig for befolkningen så raskt som mulig når den kommer.

– Staten vil også dekke kommunenes og sykehusenes kostnader knyttet til vaksinasjon, sa han.

Vaksinasjon skal organiseres som en del av det nasjonale vaksineprogrammet. Det betyr blant annet at kommunene får en plikt til å sørge for tilbud til personer som bor eller oppholder seg i kommunen.

LES OGSÅ: Tre nye koronatilfeller

Håper på vaksine tidlig i 2021

Regjeringen har mottatt anbefaling fra Folkehelseinstituttet (FHI), som også mener vaksinen bør være gratis.

I sin begrunnelse skriver FHI at de tror at flere vil slutte opp om vaksinen dersom den er gratis. Videre mener FHI at vaksinen bør være gratis fordi gevinsten av vaksinasjon ikke bare tilfaller den enkelte vaksinerte, men også kommuner, staten og virksomheter som etter hvert vil få mindre økonomiske ulemper ved restriksjoner på samfunnslivet.

FHI skal nå i gang med å utarbeide en nasjonal plan for vaksinasjon.

– Oppdraget innebærer også å gi anbefalinger om prioritert rekkefølge. Vi håper å kunne begynne å tilby vaksine allerede tidlig i 2021, men tidspunkt for oppstart vil avhenge av når legemiddelmyndighetene har gitt sin godkjenning, sa Høie.

LES OGSÅ: Unge kvinner varsler kamp om topplassen i MDG

Vil dekke eventuelle erstatningsutbetalinger

Selv om vaksinene er gjennom grundig og bred testing før godkjenning, kan det oppstå bivirkninger når veldig mange vaksineres med en ny vaksine, påpekte Høie.

Staten vil også dekke eventuelle fremtidige erstatningsutbetalinger.

EU har så langt inngått avtaler med tre ulike vaksineprodusenter, og forhandler om avtaler med flere andre produsenter. Norge omfattes av disse avtalene ved videresalgsavtaler med Sverige.

Regjeringen har foreslått å sette av totalt 3,77 milliarder kroner til innkjøp av vaksiner mot covid-19 og vaksinasjon i statsbudsjettet for neste år.

LES OGSÅ: Samler inn penger til TV-aksjonen: – En slags moderne form for loppemarked