Nyheter

Vi vil ha badeland i sentrum

KRONIKK: Sammen kan det offentlige og private få realisert en drøm mange har båret på i årevis, skriver Øyvind Jacobsen (Ap).

Rogaland
Stavanger
flyfoto
sentrum
vågen

Skrevet av: Øyvind Jacobsen, medlem i utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog, Stavanger Ap.

I årevis har tidligere flertall i Stavanger snakket høyt om et «folkebad» i Stavanger. Det har til nå strandet, og skapt mer frustrasjon enn forventning hos både innbyggere og svømmemiljø. Nå er det på tide at vi realiserer planene om et badeland!

Neste uke sier Stavanger kommune nei til å betale over halvparten av driftskostnadene til et prosjekt foreslått av Sola hvor et nytt 50-metersbasseng med badelandsfasiliteter foreslås plassert på Sola. Fra før har også Sandnes har sagt nei til tilbudet, mens den klart minste kommunen Randaberg har sagt ja, men da med en forutsetning om at man ser på interkommunal finansering av en sandvolleyhall på Randaberg. Det ville gitt det lokale folkehallsamarbeidet syv haller, hvor Stavanger tar 54 prosent av regningen, men bare én av syv haller ville vært lokalisert i Stavanger … Men den debatten skal jeg la ligge nå.

Årsaken til at vi sier nei til Solas tilbud om å ta økonomisk hovedsansvar for svømmehall i deres kommune er flere. Blant annet at hallen er lokalisert langt fra kollektivaksen, fordi prosjektet virket å være dårlig utredet, men også fordi vi mener det er feil å hele tiden legge store kostnader på Stavangers skattebetalere for å drifte folkehelseanlegg, uten at noen av tilbudene kommer i deres kommune.

Arbeiderpartiet i Stavanger ønsker et badeland i Stavanger sentrum. Det ønsker vi av flere årsaker.

  1. Vi ønsker å skape flere opplevelser for de som bor her. Stavanger har ambisjon om å bli Norges beste by å være barn i. Da kan vi ikke ha det slik at nærmeste badeland finnes i Lyngdal eller Sauda.
  2. Vi ønsker å bli en mer attraktiv turistdestinasjon. Hva har vi av tilbud for barnefamilier som vurderer Stavanger-tur på ferien sin? Noen, men et badeland ville løftet attraktiviteten voldsomt.
  3. Vi ønsker å styrke bruken sentrum. Ved å plassere badeland i sentrum er vi overbevist om at også butikker, restauranter og andre tilbud i sentrum ville fått et økt kundegrunnlag. Det trenger et sentrum i stadig større konkurranse med kjøpesentre.
  4. Vi ønsker å satse på svømmesporten. Stavanger har et sterkt og driftig svømmemiljø. At de ikke kan konkurrere på hjemmebane, og heller ikke øve til konkurranser på hjemmebane i et 50-meters basseng, er langt fra ideelt.
  5. Vi må ta et større ansvar for svømmeopplæring for barn. Et badeland ville løftet mulighetene for å skape svømmedyktighet for de yngste, både gjennom organisert opplæring, men også gjennom lek.

Hvorfor skal vi i Arbeiderpartiet få dette til, når Høyre ikke har klart det gjennom 24 år?

Vi mener plasseringen er en svært viktig faktor. Der det tidligere flertallet har insistert på kommunale investeringer opp mot milliarden i Jåttåvågen og løftet alternative løsninger på Forus, tror vi at lokalisering i sentrum, i nærhet til sjøen, kan skape større interesse og vilje til at private aktører ønsker sterkere involvering. Det er et helt annet markedsgrunnlag for et badeland i sentrum enn andre steder i regionen. Det er også tilbakemeldingen vi har fått etter å ha lansert tankene.

For vi er avhengig av at private aktører i lokalt næringsliv ser muligheter til å skape opplevelser for innbyggerne. Private må vise både vilje og kreativitet – i tillegg til økonomiske muskler. Derfor vedtar vi denne uken å innkalle til en dialogkonferanse med utbyggere og annet næringsliv.

Kommunen må imidlertid også bidra. Vi ser for oss at private drifter badeland, mens Stavanger kommune leier tid i 50-metersbasseng, slik vi betaler leie i DNB Arena, Vikinghallen og SR-Bank Arena. Det gir forutsigbare inntekter for aktørene i bunn, og skaper rom for satsinger for andre aktiviteter i anlegget. I tillegg må kommunen være positiv rundt tomteutnyttelse og andre fasiliteter knyttet til anlegget.

Da kan vi sammen snart få realisert en drøm mange har båret på i årevis.

Vi kan få badeland i Stavanger!