Nyheter

Venstre sørger for flere busser

DEBATT: Vi trenger et tilbud som er attraktivt for folk slik at flere velger å reise kollektivt. For å få til det trenger vi hyppige avganger og gode priser, skriver Kjartan Alexander Lunde.

Skrevet: Kjartan Alexander Lunde, leder av Rogaland Venstre

Denne uka får Nord-Jæren 3’042 nye ukentlige bussavganger. Dette er en fantastisk satsing!

Storsatsingen på buss som vi nå ser har kommet på plass etter at Venstre har fått gjennomslag i regjeringen. Den blågrønne regjeringen gir fra i år 85 millioner kroner årlig til flere bussavganger på Nord-Jæren. I tillegg kommer det 50 millioner kroner årlig som skal gi billigere billetter fra 1. november.

Vi trenger et tilbud som er attraktivt for folk slik at flere velger å reise kollektivt. For å få til det trenger vi hyppige avganger og gode priser.

Stavanger får en gjeng med styrkinger til Storhaug, Tasta, Hillevåg og Forus. Randaberg, Sandnes og Sola får også solide styrkinger. Passasjerer vil nå oppleve et mer reelt reisetilbud med flere valgmuligheter.

Flere busser og tog vil sikre bedre trafikkflyt og raskere transport av mennesker i regionen vår. Det er ikke bra for verken miljøet eller næringslivet at mange sitter fast i trafikk-køer til og fra jobb hver eneste dag. Lenge har vår region vært altfor lavt på kollektivdekningen sammenliknet med andre storby-regioner i Norge. Nå har heldigvis Venstre fått solide gjennomslag som gjør det billigere og enklere å velge miljøvennlig også i vår region.
Målet til Venstre er å gjøre det både enklere og mer attraktivt å velge miljøvennlig. Det arbeider vi for hver dag både lokalt og nasjonalt.