Nyheter

Nye retningslinjer for sykehjemsbesøk

Pårørende må nå kontakte avdelingen på forhånd for å avtale besøk.

Sandnes kommune innfører besøkskontroll i kommunale sykehjem på grunn av den lokale smittesituasjon. Pårørende må kontakte avdelingen på forhånd for å avtale besøk, skriver kommunen på sine nettsider.

Ved besøk på sykehjem skal følgende smittevernrutiner ivaretas:

* Utsett besøket hvis du har feber eller andre luftveissymptomer. Du må ha vært helt symptomfri i minst fem døgn før du kan komme på besøk.

* Er du i karantene (som nærkontakt eller etter reise) eller isolasjon kan du ikke komme på besøk.

* Tilstrebe å holde minst én meters avstand.

* Besøkende må vaske/sprite hendene før og etter besøket. Sykehjemmet legger til rette for at håndsprit er tilgjengelig.

* Det dokumenteres hvem som har vært på besøk. Dette for å lette arbeidet med en eventuell smitteoppsporing.

Sandnes kommune opplyser at de vil tilrettelegge for at beboere kan møte pårørende utendørs når vær og beboers tilstand gjør det mulig og ønskelig.

Kommunen opplyser at avstandskravet er minst én meter – men gjerne to meter om det er mulig. Dette kan medføre begrensninger på antall besøkende, skriver de på sine nettsider.

Videre skriver kommunen at det kan være nødvendig å begrense besøk for beboergrupper som kan ha økt risiko for alvorlige sykdomsforløp ved Covid 19 ved lokale smitteutbrudd.

Retningslinjene gjelder fra og med 07.10.2020.