Nyheter

Starter byggingen av verdens største flytende havvindpark

Statsminister Erna Solberg og Kværner-lærling Arne Linga har startet byggingen av den flytende havvindparken Hywind Tampen på Kværner Stord. Teknologiprosjektet åpner for nye muligheter for norsk industri.

Det opplyser Equinor i en pressemelding. Statsminister Solberg og Linga startet kutteroboten på den første stålplaten i prosjektet torsdag 1. oktober. Kværner skal blant annet bygge elleve flytende betongskrog til turbinene på Hywind Tampen.

– Hywind Tampen er nytt kapittel i historien om energinasjonen Norge. Med støtte fra norske myndigheter bygger vi ikke bare Norges første havvindprosjekt. Vi videreutvikler den flytende havvindteknologien sammen med norsk leverandørindustri, sier Eldar Sætre konsernsjef for Equinor.

– Åtti prosent av verdens havvindressurser befinner seg på dypt vann og er tilgjengelig for flytende havvindprosjekter. Dersom vi klarer å gjøre flytende havvind konkurransedyktig med andre energiformer med prosjekter som Hywind Tampen, kan teknologien levere fornybar kraft i skala og bidra til en mer bærekraftig global energiforsyning. Et flytende havvindmarked vil også innebære betydelige industrielle muligheter for norsk industri, sier Sætre.

Videre i pressemeldingen opplyses det at utviklingen av Hywind Tampen-prosjektet innebærer rundt 250 årsverk for Kværner-ansatte. Kværners prosjekt vil også genere rundt 800 årsverk i ringvirkninger hos blant annet leverandører og offentlig sektor. En studie utført av Multiconsult viser at Hywind Tampen-prosjektet vil totalt kunne gi 1550 til 3000 årsverk i ringvirkninger til norsk næringsliv.

LES OGSÅ: Slik har korona påvirket næringslivet: – Mørke skyer

Ser potensiale

Equinor har som ambisjon at flytende havvind skal bli konkurransedyktig med andre energiformer innen 2030.

– Ved bruk av større turbiner, betong understell, ny teknologi og sammenstillingsmetode er vi på vei til å levere på målet om å redusere kostnadene mer enn 40% sammenlignet med Hywind Skottland. Dette er et viktig skritt for å etablere flytende vind som et bærekraftig kraftforsyningsalternativ, sier Olav-Bernt Haga, prosjektdirektør for Hywind Tampen.

Videre i pressemeldingen skriver Equinor at de ser potensiale for flytende havvind-prosjekter i Norge, Storbritannia, Europa, USA og Asia. Hywind Tampen-prosjektet vil bli det første flytende havvindprosjektet som forsyner olje- og gassinstallasjoner med fornybar kraft. Vindparken vil ha en samlet kapasitet på 88 MW, og antas å kunne dekke om lag 35 prosent av det årlige kraftbehovet på de fem plattformene Snorre A og B og Gullfaks A, B og C.