Nyheter

Takk til lærere, skoleansatte og elever

DEBATT: Andelen ungdommer som fullfører og består videregående opplæring har økt årlig siden det første kullet i Kunnskapsløftet begynte i 2006.

OSLO  20141030.
Tenåringer.  Lærer og elever i klasserom. Undervisning pågår. Konsentrert. Lærer underviser.
Foto: Berit Roald / NTB scanpix
NB! MODELLKLARERT

Av: Kjartan Alexander Lunde, Rogaland Venstre og Guri Melby, kunnskapsminister, Venstre.

I en utfordrende tid er vi glade for at stadig flere elever fullfører videregående skole.

Flere gjennomfører videregående skole nå enn noen gang før. Rogaland er det tredje beste fylket i landet i forhold til hvor mange som gjennomfører videregående skole. Av de som begynte på videregående i 2013 så fullførte 80,6 prosent skolegangen i Rogaland.

I alle fylker fullfører nå flere elever den videregående opplæringen sin. Lærerne på skolene i landet gjort en fantastisk jobb i dette løftet og vi i Venstre takker så hjerteligst for innsatsen hittil. Gode lærere er helt avgjørende for å lykkes med de målene vi har for skolen og elevene våre.

Venstre og regjeringens mål er at minst 9 av 10 elever skal fullføre videregående skole. Derfor kommer vi til våren med en stor reform av hele den videregående skolen. Målet er å gi alle elever frihet og muligheten til å lykkes.

Andelen ungdommer som fullfører og består videregående opplæring har økt årlig siden det første kullet i Kunnskapsløftet begynte i 2006. Regjeringen har siden 2013 gjennomført mange tiltak for å hindre frafall. Og i Rogaland har tallene blitt bedre og bedre for hvert år.

Fylkestinget i Rogaland har vedtatt at det skal bidras med ressurser til tiltak for at flere elever skal fullføre og bestå videregående skole. Elevene i Rogaland gjør det spesielt godt på yrkesfaglinjene. Det er tydelig at systematisk arbeid med tidlig innsats og fullføring har gitt resultater for fylket vårt.

Å gjennomføre videregående og få vitnemål er viktig, men det er også veldig viktig at ungdommene våre har det bra på skolen. Har de fag de liker og brenner for? Er de motiverte? Greier vi sammen å skape et godt miljø i alle klasser og på alle skoler?

God motivasjon, godt skolemiljø og valgfrihet skaper både bedre læring og høyere grad av gjennomføring. Vårt mål med den varslede reformen i videregående skole er å gi elevene enda flere valgmuligheter og et mer fleksibelt skolesystem tilpasset den enkeltes behov. Elevene må kunne studere mer av det de er interesserte i slik at de er mer motiverte for skolegang og læring.

Det har vært og vil fortsette å være utfordrende tider for lærere, elever og skoler som må tilpasse seg tiltakene rundt COVID-19. Vi i Venstre er dypt takknemlige for innsatsen som er lagt ned. Dere gjør en utmerket jobb! Alle bidrar og derfor går det så bra som det tross alt gjør. Vi vil derfor takke lærere, skoleansatte og elever for det gode arbeidet.

Når vi nå skal arbeide videre med å få flere ungdommer til å fullføre videregående, trenger vi kunnskap og innsikt fra dere som er lærere og elever på skolen vår i dag. Dere som kjenner utfordringene på kroppen.  Vi blir derfor veldig glade for alle bidrag fra elever og lærere til prosessen med å skape en mer fleksibel og tilpasset skole for de unge. En skole med mer valgfrihet når det gjelder lengden, tempoet og innholdet i utdanningen. Å få jobbe med utviklingen av den norske skolen er en drømmejobb for oss i Venstre. Vi ser på nært hold hvor mye godt arbeid som legges ned på alle nivå i skolen. Det gjør oss trygge på at vi sammen skal klare å få enda flere til å fullføre videregående skole.