Nyheter

Skal ha funnet døde griser som var blitt spist på av andre griser

Mattilsynet skal ha funnet 340 døde griser på gård

Bilde 1 av 2

Det er statsadvokat Henriette Kvinnsland som har tatt ut tiltale mot gårdbrukeren fra Jæren.

Den lyder på at han i perioden fra september til mandag 27. november 2017, som ansvarlig dyreholder av en besetning på 900 griser, skal ha unnlatt å gi deler av besetningen tilstrekkelig med fôr og vann.

Ifølge tiltalen skal han også ha unnlatt å beskytte grisene mot skade, samt å gi skadde og avmagrede dyr forsvarlig behandling, herunder sørge for å skille ut syke og skadde dyr i atskilt sykebinge og/eller tilkalle veterinær tidsnok til å avverge lidelse.

LES OGSÅ: Skal ha lagret narkotika i container og hatt 227 treliters kartonger med vin

Mattilsynet skal ha vært på inspeksjon på stedet den 24. og 27. november 2017. Det skal da ha blitt påvist 340 døde griser i ulik grad av forråtnelse, hvor flere av disse lå i fellesbinger der øvrige dyr oppholdt seg. I løpet av tilsynet ble det avlivet minst 45 griser og minst ti griser døde av seg selv.

Spist på av andre griser

Mattilsynet skal også ha avdekket at mange av de døde grisene var blitt spist på av andre griser. Ifølge tiltalen var dyrerommene skitne, mørke og temperaturen var lavere enn forsvarlig.

Det er satt av to dager til saken som skal opp i Jæren tingrett 16. november.

Gårdbrukeren er også tiltalt for en overtredelse av bokføringsloven.

LES OGSÅ: Skal ha skrevet SMS til saksbehandler i Nav at han ville komme hjem til henne og hente pengene

LES OGSÅ: Skal ha installert skjult videokamera på badet