Nyheter

Ansatt ved et botiltak i Stavanger har fått påvist covid-19

Kommunen har iverksatt en rekke tiltak. Smittekilden er kjent, og ingen andre er syke.

Tirsdag 15. september fikk en ansatt ved et botiltak i Stavanger påvist positiv prøve på covid-19, det melder Stavanger kommune på sin nettside onsdag.

Av hensyn til personvern kan kommunen ikke opplyse om hvilken type botiltak det gjelder – utover at det ikke gjelder eldre.

Alle beboere og pårørende er informert.

– Den ansatte plasserte seg selv i karantene etter at symptomene dukket opp, og har fulgt alle de rutinene vi har for ansatte i helsesektoren, sier direktør for helse og velferd, Eli Karin Fosse.

– Forholdene er oversiktelige, og den ansatte har hatt relativt begrenset kontakt med beboere. Vi har svært klare rutiner når det gjelder smitte blant våre ansatte som nå følges opp sier hun.

Alle nærkontakter er kartlagt.

Usikker situasjon 

Stavanger har ikke hatt smitte innenfor helse og velferd tidligere.

– Vi har hatt god kontroll på smittefaren ved virksomhetene våre i helse og velferd, og heldigvis ble dette tilfellet fanget opp veldig tidlig. Vi anser smittefaren for svært liten, sier smittevernoverlege Ruth Midtgarden.

Alle beboere får mulighet til umiddelbar testing – uavhengig av om de er nærkontakter med den smittede eller ikke.

– Vi sender ut ambulerende teststasjon for å få testet raskt, sier Fosse.

Totalt er det nå registrert 19 nye smittetilfeller i Stavanger i september. Det totale antallet registrerte smittede i kommunen per 16.09 er 169