Nyheter

Anmeldt til politiet for manglende lastsikring

Statens vegvesen hadde kontroll.

Kontrollen fant sted på Krossmoen kontrollstasjon ved Helleland på E 39 tirsdag.

173 biler ble kontrollert og elleve av disse fikk kjøreforbud.

Ellers var resultatet av kontrollen følgende:

På grunn av for dårlig lastsikring fikk fem sjåfører kjøreforbud og pålegg om å sikre lasten forskriftsmessig/forsvarlig før videre kjøring.

Det ble også ilagt kjøreforbud til to førere som hadde sikthindrende gjenstander i frontvindu, og gjenstandene måtte fjernes før videre kjøring.

LES OGSÅ: Utenlandsk vogntog måtte stå igjen på kontrollstasjon

Ett vogntog fikk kjøreforbud på grunn av feil ved bremsene.

Totalt ble 173 kjøretøy kontrollert for vekt. Tre av disse hadde overlast og ett kjøretøy fikk overlastgebyr på 6950 kroner.

Én utenlandsk sjåfør ble anmeldt til politiet på grunn av manglende lastsikring på en ståltransport.

LES OGSÅ: Fikk kjøreforbud – hadde for stort overheng

LES OGSÅ: Kjørte rundt med kaffebord i vinduet – 15 fikk kjøreforbud i kontroll