Nyheter

Tre bomstasjoner får ny innkrevingsretning

Her blir det betaling motsatt retning.

Innkrevingsretningen i tre bomstasjoner i Bymiljøpakken på Nord-Jæren vil bli endret om kort tid. Det opplyser bomstasjonselskapet Ferde i en pressemelding.

Bomstasjonene som bytter retning er:

  • Rv. 509 Tanangerveien – Risavika bomring – innkreving mot sør
  • Bybrua – Stavanger bomring  innkreving mot Hundvåg på fv4566
  • Rv. 509 Jåsund – Risavika bomring  (like ved Hafrsfjord bru) – innkreving mot nord

Innkrevingsretningen i bomstasjonen ved Tanangerveien er planlagt snudd onsdag – torsdag (16.-17. september) i uke 38, og bomstasjonene ved Bybrua og Jåsund er planlagt snudd i løpet av uke 41.

Det tas forbehold om at det kan bli endringer i dato for dette arbeidet, opplyser Ferde.

I forbindelse med arbeidet vil det bli manuell dirigering, og veien kan bli stengt i korte perioder. Arbeidet vil bli utført på nattestid.

Endringen skjer som et resultat av en lokalpolitisk beslutning som er godkjent av Statens vegvesen.

LES OGSÅ: Politikerne ønsker flere bomstasjoner (+)