Nyheter

Kjøreskole slått konkurs

Ble slått konkurs av skatteoppkreveren.

Det var Skatteoppkreveren i Sola som begjærte at firmaet Stokka Kjøreopplæring AS ble slått konkurs.

Bakgrunnen for det var et krav på 100.425 kroner i skyldig forskuddstrekk.

Stokka Kjøreopplæring AS erkjente å skylde det aktuelle beløpet og opplyste i retten å ha begrensede verdier og at samlet gjeld er på 160.000 kroner.

Skyldneren erkjente å være insolvent og motsatte seg ikke at det ble åpnet konkurs.

LES OGSÅ: Byggefirma har gått konkurs

Stavanger tingrett kom til at saksøkeren har et forfalt krav mot skyldneren som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for.

Retten la også til grunn at Stokka Kjøreopplæring AS er insolvent og at vilkårene for å ta konkursbegjæringen til følge var til stede.

Advokat Marie Eltervaag er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli holdt den 27. oktober.

LES OGSÅ: Kaffefirma gikk konkurs

LES OGSÅ: Spisested slått konkurs