Nyheter

Byggefirma har gått konkurs

Klarte ikke lenger å betjene gjelden.

Det var Comfort Bygg AS som har vært i Stavanger tingrett og begjærte oppbud.

Byggefirmaet har holdt til i Boganesveien i Stavanger og opplyste i retten å ha en gjeld på 1.246.664 kroner. Selskapets aktiva har en anslått verdi på 9867 kroner.

Firmaet omsatte for litt over 1,3 millioner kroner i 2018 og fikk samme år et negativt resultat før skatt på 146.000 kroner.

Retten kom til at den skulle legge skyldnerens opplysninger til grunn.

Stavanger tingrett kom også til at selskapet antas å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.

LES OGSÅ: Byggefirma gikk konkurs

I tillegg kom retten til at betalingsvanskene ikke er av forbigående art.

Dermed var vilkårene for å ta oppbudsbegjæringen til følge til stede.

Advokat Leif Inge Håland er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli holdt den 6. november.

LES OGSÅ: Kaffefirma gikk konkurs

LES OGSÅ: Spisested slått konkurs