Nyheter

Utenlandsk vogntog måtte stå igjen på kontrollstasjon

Fikk ikke kjøre videre.

Statens vegvesen hadde torsdag kontroll på Krossmoen kontrollstasjon på E 39 ved Helleland.

Av de 119 kjøretøyene som ble stoppet under kontrollen ble 21 tunge kjøretøy plukket ut til utvidet kontroll med disse resultatene:

To førere ble kontrollert for kjøre og hviletid der alt var i orden.

Ett vongtog fikk bruksforbud grunnet avrenninger fra fiskelasten.

LES OGSÅ: Fikk kjøreforbud – hadde for stort overheng

Fire førere fikk bruksforbud grunnet manglende lastesikring, lasten måtte sikres forskriftmessig før de kunne kjøre videre.

Det ble skrevet ut syv kontrollsedler på kjøretøyene under torsdagens kontroll.

Ifølge vegvesenet fikk ett utenlandsk vogntog bruksforbud og står igjen på Krossmoen etter kontrollen da føreren ikke hadde gyldige dokumenter for transporten.

107 Kjøretøy ble kontrollert og veid uten feil eller mangler.

LES OGSÅ: Kjørte rundt med kaffebord i vinduet – 15 fikk kjøreforbud i kontroll

LES OGSÅ: Fikk ikke kjøre videre med denne lasten