Nyheter

Spisested slått konkurs

Krevde utgifter til advokat for å få inndrevet feriepenger.

Det var to tidligere ansatte som begjærte at firmaet Milanda AS ble slått konkurs.

Milanda AS har drevet spisestedet Sjå Inge i Østervåg og i retten viste Milanda til at de har 20.000 kroner i bankinnskudd, to belånte biler og en gjeld på 400.000 kroner.

Ifølge Milanda holder selskapet på å få penger inn fra investorer, og det ble opplyst at de har fått bekrefter at det vil komme inn 800.000 kroner.

Det opprinnelige kravet fra de ansatte var på 20.508 kroner, men da det har blitt betalt et beløp var det gjenstående kravet på 12.336 kroner.

Stavanger tingrett kom til at saksøkerne har et forfalt krav mot skyldneren som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for, og viste til at kravet er et erstatningskrav for dekning av advokatkostnader i forbindelse med inndrivelse av et feriepengekrav.

LES OGSÅ: Kaffefirma gikk konkurs

Ifølge kjennelsen fra Stavanger tingrett ble feriepengekravet, kort tid før et tidligere rettsmøte, erkjent og betalt til saksøkerne.

«Det er ikke tvilsomt at selskapet i en slik situasjon er forpliktet til å dekke eventuelt adekvate og nødvendige utgifter saksøkerne har hatt for å inndrivelse av sine krav» heter det i kjennelsen fra Stavanger tingrett.

Retten kom til at selskapet var insolvent og at vilkårene for å ta konkursbegjæringen til følge var til stede.

Advokat Flemming Karlsen er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli holdt den 6. november.

LES OGSÅ: Gatekjøkken gikk konkurs

LES OGSÅ: Bobilforhandler gikk konkurs