Nyheter

Tok fire millioner kroner fra fagforening og spilte bort pengene

I løpet av en periode på ni år forsynte en fagforeningsleder seg med litt over fire millioner kroner fra fagforeningens kasse.

Foto: Jon Olav Nesvold, NTB scanpix

Den 61 år gamle mannen kom med en uforbeholden tilståelse da saken nylig var oppe i Haugaland tingrett.

Siktelsen lød på at han i perioden fra januar 2010 til desember 2018, i egenskap som styreleder og kasserer i fagforeningen i Rogaland handlet i strid med fagforeningens interesse, ved at han urettmessig overførte til sammen 4.060.076 kroner av fra fagforeningens konto til sine egne konti.

De samlede overføringer fordeler seg årlig slik: 

2010: 224.000 kroner.

2011: 922.001 kroner.

2012: 270.579 kroner.

2013: 293.292 kroner.

2014: 814.680 kroner.

2015: 486.482 kroner.

2016: 276.000 kroner.

2017: 453.043 kroner.

2018: 470.000 kroner.

Spillavhengighet

61-åringen forklarte at handlingene springer ut av spillavhengighet, og at dette tok til før 2010, i perioden der pengespillautomater var plassert «overalt» – og at i begynnelsen benyttet han egne midler.

Etter hvert begynte han å disponere over fagforeningens midler, ment som lån. Da han ikke vant på spillvirksomheten ble det til at lånebeløpene ikke ble betalt tilbake.

LES OGSÅ: Bobilforhandler gikk konkurs

Direkte til egne konti

Pengene ble overført fra fagforeningens konto direkte til sine egne konti. 61-åringen forklarte i retten fagforeningen ikke har hatt revisor eller regnskapsfører fra og med 2011, noe som medførte at han ikke var utsatt for noen kontroll av sine disposisjoner.

I 2019 valgte han å fratre som styreleder, og nytt styre ble valgt. Det nye styret forsto hva han hadde gjort og anmeldte ham til politiet. 61-åringen forklarte at «en stein falt fra hjertet» hans da anmeldelsen kom.

Politiadvokat Brage Lyse la ned påstand om at 61-åringen ble dømt til fengsel i to år og tre måneder. I skjerpende retning la retten vekt på at det var tale om et svært høyt pengebeløp, og at 61-åringen grovt har utnyttet tilliten som fagforeningsleder til å disponere foreningens penger, i realiteten foreningens medlemmers, penger.

LES OGSÅ Var irritert over politiets kjøring

Fare for varig tap

«Beløpet er så stort at faren for varig tap av pengene var og er til stede», heter det i dommen.

Retten kom til at et spesielt moment i saken er at 61-åringen har kunnet operere i ni år uten at det på noe tidspunkt er stilt spørsmål om regnskapene i foreningen.

I formildende retning fikk han en betydelig rabatt for å ha kommet med en uforbeholden tilståelse.

Dermed kom retten til at han skulle dømmes til 15 måneders ubetinget fengsel pluss ni måneders betinget fengsel.

I tillegg ble han dømt til å betale fagforeningen 4.060.000 kroner i erstatning.

LES OGSÅ: Ansatt stjal fra kassen til dagligvarebutikk

LES OGSÅ: Presset samboeren til å snakke bergensdialekt og ikke stavangersk