Nyheter

Roxel AS og Roxel Group AS gikk konkurs

Klarte ikke å betjene skyhøy gjeld.

1 av 2

Det var Roxel AS og morselskapet Roxel Group AS som var i Stavanger tingrett og begjærte oppbud.

Nylig var også selskapet Roxel Energy AS i retten og gjorde det samme.

Roxel Group AS opplyste å en gjeld på 20.461.037 kroner og at selskapets aktiva har en anslått verdi på null kroner.

Selskapet omsatte for litt over 152 millioner kroner i 2018.

Når det gjaldt Roxel AS ble det opplyste at den samlede gjelden er 25.236.259 kroner og at selskapets aktiva har en anslått verdi på 21.930.031 kroner.

LES OGSÅ: Nytt Roxel-selskap har gått konkurs

Stavanger tingrett kom til at selskapene er ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.

Retten kom til at betalingsvanskene ikke er av forbigående art og at vilkårene for å ta oppbudsbegjæringen til følge var til stede.

Advokat Leif Inge Håland er oppnevnt som bostyrer. Statsautorisert revisor Bengt Eriksen er oppnevnt som borevisor. Skiftesamlinger vil bli holdt den 21. oktober.

LES OGSÅ: Dagligvarebutikk gikk konkurs

LES OGSÅ: Verksted gikk konkurs