Nyheter

Sykkelbutikk gikk konkurs

Sykkelbutikken klarte ikke å betjene gjelden.

Mer enn 40 prosent av nordmenn opplever stress og uro for egen økonomi, viser en ny undersøkelse.

Det var Elbikeshop AS som var i Stavanger tingrett torsdag og begjærte oppbud.

Elbikeshop AS har holdt til på Madla og har som navnet indikerer drevet med elsykler.

Stavanger tingrett kom til at den skulle legge skyldnerens opplysninger til grunn.

LES OGSÅ: Klinikk gikk konkurs

Retten kom også til at Elbikeshop AS var ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.

I tillegg ble det lagt vekt på at betalingsvanskene ikke er av forbigående art og at vilkårene for å ta oppbudsbegjæringen til følge var til stede.

Advokat Magnus Jonsbråten er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli avholdt den 21. oktober.

LES OGSÅ: Verksted gikk konkurs

LES OGSÅ: Dagligvarebutikk gikk konkurs