Nyheter

Gårdbruker gikk konkurs

Klarte ikke å betjene gjelden.

Illustrasjonsfoto: Jon Olav Nesvold, NTB scanpix

Det var firmaet Dagros AS som mandag var i Lister tingrett og begjærte oppbud.

Dagros AS har drevet med melkeproduksjon på storfe og har holdt til på Sira.

I retten ble det opplyst at gjelden er på 149.000 kroner og at selskapet ikke har noe aktiva.

Dagros AS omsatte i 2018 for 1,4 millioner kroner og fikk samme år et negativt resultat på 474.000 kroner.

LES OGSÅ: Treningsfirma gikk konkurs

Retten kom til at den skulle legge skyldnerens opplysninger til grunn – og at selskapet antas å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.

Lister tingrett kom også til at betalingsvanskene ikke er av forbigående art og at vilkårene for å ta oppbudsbegjæringen til følge var til stede.

Advokat Ingvald Snerthammer er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli avholdt den 12. oktober.

LES OGSÅ: Landbruksfirma ble slått konkurs

LES OGSÅ: Reisearrangør gikk konkurs