Nyheter

Oljefondet ikke helt friskmeldt etter koronasmell

Oljefondet hentet seg i andre kvartal kraftig inn etter en voldsom nedgang i starten av året. Første halvår endte likevel totalt sett i minus.

Statens pensjonsfond utland, eller oljefondet, fikk i første halvår en avkastning på minus 3,4 prosent, tilsvarende minus 188 milliarder kroner.

– Det var store svingninger i aksjemarkedet i perioden. Året startet optimistisk, men stemningen i markedet snudde brått da koronaviruset begynte å spre seg globalt, sier nestleder Trond Grande i Norges Bank Investment Management.

– Det kraftige børsfallet i første kvartal ble imidlertid bremset av en massiv penge- og finanspolitisk respons, legger han til.

Det er Norges Bank Investment Management (NBIM) som forvalter den norske oljeformuen.

LES OGSÅ: Politiet i Stavanger er bekymret: – At 13-åringer raner 11-åringer skal aldri skje (+)

Svakere enn referansen

I første halvår av 2020, første og andre kvartal samlet, ble avkastningen på fondets aksjeinvesteringer på minus 6,8 prosent. Investeringer i unotert eiendom fikk en avkastning på minus 1,6 prosent, mens avkastningen på renteinvesteringene var 5,1 prosent.

Fondets samlede avkastning var 11 basispunkter lavere enn avkastningen på referanseindeksen.

I årets første kvartal, da koronapandemien eksploderte over store deler av verden, fikk oljefondet en avkastning på minus 14,6 prosent, tilsvarende minus 1.350 milliarder kroner.

I årets andre kvartal isolert fikk fondet en avkastning på 13,1 prosent, tilsvarende 1.162 milliarder kroner.

LES OGSÅ: Slo mann i ansiktet med lysestake  - volden var ikke uprovosert

Innhenting

Økonomiske tiltak verden over i kombinasjon med en gradvis gjenåpning i flere land, bidro til å øke optimismen blant investorene fram mot sommeren.

– Til tross for at markedene hentet seg godt inn i andre kvartal, ser vi fortsatt en betydelig usikkerhet, sier Grande.

Kronekursen svekket seg mot flere av hovedvalutaene i løpet av halvåret. Valutabevegelsene bidro til å øke fondets verdi med 672 milliarder kroner. I første halvår ble det tatt ut 167 milliarder kroner fra fondet.

Oljefondet hadde 30. juni en verdi på 10.400 milliarder kroner. Da var 69,6 prosent investert i aksjer, 2,8 prosent i unotert eiendom og 27,6 prosent i rentepapirer.

Statens pensjonsfond utland, eller oljefondet, er investert i over 9.000 selskaper i 74 land.

LES OGSÅ: 67.000 venter fortsatt på dagpenger