Nyheter

Man kaster ikke stein på dyr som beskytter ungene sine

DEBATT: Sjøfuglene var der først. De har like stor rett til å være der.

Oslo 20200705. 
En måke ved Aker Brygge.
Foto: Annika Byrde / NTB scanpix

Av: Jenny Rolness, Dyrenes Rett.

Arne Norheim i Sandnes skriver i et innlegg at han utstyrer seg med stein i nevene for å ha noe å forsvare seg med mot beskyttende måkeforeldre. Han mener at måkene er til plage for folk i havneområdet og at totalfredningen av måker må opphøre.

Man må kunne forvente at ingen, verken barn eller voksne, kaster stein på dyr, heller ikke på fugleforeldre som beskytter ungene sine. Det eneste Norheim oppnår med å kaste stein på måkene er at de blir enda mer beskyttende. De får bekreftet at menneskene er en trussel mot ungene, og de vil huske denne lærdommen.

Når et sentrumsområde bygges ved sjøen, som i Sandnes, må man ta sjøfuglene med på kjøpet. Går man tur i et havneområde kan man ikke vente å ha det for seg selv. Sjøfuglene var der først. De har like stor rett til å være der.

Det er ikke for mange måker, slik Norheim tror. Måkeartene er i tilbakegang, 7 av 10 arter som hekker i Norge er rødlistet og noen er utrydningstruet. Samtlige arter er totalfredet og det er verken mulig eller ønskelig å redusere bestandene. De er allerede sterkt redusert som følge av dårlig mattilgang i havet, økt predasjon og forstyrrelser - en negativ utvikling som bare fortsetter.

Måkene går ikke virkelig til angrep, det er harmløse skinnangrep. Det beste folk kan gjøre er å forholde seg rolige, eventuelt løfte en arm over hodet, eller gi dem mat - da forstår de at man ikke er farlig og beskyttelsesadferden vil som regel forsvinne.

Har selv matet måker i en kystby i alle år, og har aldri opplevd skinnangrep. Har flere ganger flyttet unger som har forvillet seg ut i veien, mens foreldrene sitter rolige på stolper og følger med. Når fiskemåkene kommer tilbake til hekkeplassene om våren kjenner de igjen både folk og bil og kommer flyvende i møte. Så godt husker de, og de husker naturligvis også de som har vært slemme mot dem.

Oppfordringen til Norheim er å ha med litt mat i lommene, og kaste mat i stedet for stein. Da vil han trolig erfare det som andre har erfart, at man kommer lengst med vennlighet - også overfor måkene.