Nyheter

Sju ungdomsran på to måneder i Stavanger

Politiet ber de unge ofrene ta kontakt. – Vi kan gjerne ha en samtale med deg, uten at det blir opprettet en straffesak.

Nettpatruljen til Sør-Vest politidistrikt opplyser på Facebook at det har vært sju ungdomsran på to måneder i Stavanger, og ber nå på Facebook publikum om hjelp.

1. juli truet tre ungdommer til seg både klær og verdigjenstander fra to 12 år gamle gutter på Hundvåg. Politiet har gjennomført flere vitneavhør, men har så langt ikke klart å identifisere de tre personene som stod bak ranet, skriver nettpatruljen på Facebook.

«Et overvåkningskamera fanget de mistenkte opp, og politiet er nå interessert i tips i saken. Ring oss på telefon 02800, eller kontakt oss på Messenger om du har informasjon som kan bidra til at politiet løser saken»

Ifølge politiet er dette ranet bare ett av totalt sju tilfeller der ungdom har blitt ranet, eller forsøkt ranet av andre ungdommer de siste to måendene.

LES OGSÅ: Nettpatruljen mottar nærmere 300 meldinger i måneden i sosiale medier (+)

I flere av disse sakene har politiet hatt mistenkte inne til samtale.

«Den typiske raneren er en sårbar ungdom som har det vanskelig, og som ofte ikke helt har funnet sin plass i samfunnet. Politiet er opptatt av å bidra til at disse ungdommene blir fulgt opp på en måte som gjør at de ikke fortsetter den negative trenden».

Politiet oppfordrer ungdom som er utsatt for ran, eller annen kriminalitet, om å ta kontakt med politiet.

«Vi kan gjerne ha en samtale med deg, uten at det blir opprettet en straffesak», avlsutter politiet innlegget på Facebook.

LES OGSÅ: Unge kjøper og selger narko på Snapchat og WhatsApp (+)