Nyheter

Kjørte rundt med piggdekk mens det var over 20 grader ute

Statens vegvesen har hatt kontroll.

Kontrollen fant sted på Sokn kontrollstasjon ved E 39 tirsdag.

Ifølge Statens vegvesen ble 97 kjøretøy ble kjørt gjennom kontrollplassen, av disse ble37 kjøretøy kontrollert for vekt, vektårsavgift, lastsikring, lys og annen tekniske tilstand.

Dette var resultatet av kontrollen:

På grunn av for dårlig lastsikring ble det ilagt kjøreforbud på tre kjøretøy. Sjåførene måtte sikre lasten forsvarlig og forskriftsmessig før de fikk fortsette.

I forbindelse med en spesialtransport av maskiner ble de påpekt mangelfull merking av utstikkende gods på tre vogntog. Sjåførene måtte justere ut de justerbare sidemarkørene på kjøretøyet før transporten kunne fortsette.

LES OGSÅ: Bobiler fikk ikke kjøre videre

Et for stort overheng fra bakerste kant på kjøretøy til underkjøringshinderet første også til et kjøreforbud. Sjåføren måtte justere ned underkjøringshinderet før han fikk fortsette kjøringen.

Et kjøretøy fikk 1000 kroner gebyr for ulovlig kjøring med piggdekk i sommerperioden.

Den tekniske tilstand kontrollen avdekket mangler på fire kjøretøy. Manglene gikk ut på defekt stopplys, frontlys og baklys. Det ble gitt kontrollrapport/mangellapp for utbedring av feilene.

LES OGSÅ: Fikk ikke kjøre videre med denne lasten

Det ble også skrevet ut 8000 kroner i gebyr for manglende gyldig bombrikke.

Et kjøretøy fikk mangel for ADR (farlig gods) verneutstyr.

Kjøre- og hviletidskontrollen avdekket et brudd på kjøre- og hviletidsbestemmelsene, og en sjåfør fikk skriftlig advarsel på grunn av brudd på døgnhvile.

Under kontrollen ble det også sett på lette kjøretøy og varebiler med tung last. En varebil var for tung, og måtte han avlastes før videre kjøring.

LES OGSÅ: Buss med skoleklasse fikk ikke kjøre videre

LES OGSÅ: Kjørte rundt med 2400 liter flybensin på tilhenger uten bremser