Nyheter

Har gjennomført 21 tilsyn i landbruket

A-krimsenteret i Stavanger har i starten av juni gjennomført 21 tilsyn mot gartnerier, grønnsaks, frukt- og bærprodusenter i hele distriktet.

Tilsynene ble gjennomført sammen med brannvesenet og hovedfokus var arbeidsforhold til utenlandske sesongarbeidere. Det ble ført kontroll med blant annet smittevern, ID, arbeidstillatelser, innkvarteringsforhold og brannsikkerhet, samt lønns- og arbeidsvilkår.

Det melder A-krimsenteret i en pressemelding.

Formålet var å se om arbeidsforholdene var tilfredsstillende, om de som jobbet der hadde arbeidstillatelse eller om de jobbet ulovlig. Vi så også om innkvarteringen til arbeiderne var i tråd med regelverket, sier talsperson for A-krimsenteret Øystein Andersen, i pressemeldingen.

Resultatet av tilsynet var positivt.

Bransjen slik vi ser det framstår generelt som ordnet i forhold til lønns- og arbeidstidsbestemmelser. Smittevern er ivaretatt og gjennomført både i matproduksjonen og i innkvarteringen av utenlandske arbeidstakere. Vi opplever at bransjen har snudd seg rundt og har vært løsningsorientert. A-krimsenteret ser også at standarden har bedret seg når det gjelder innkvartering. Dette er en positiv utvikling som vi håper brer seg hos flere, forteller Andersen.

A-krimsenteret har som mål å avdekke useriøse aktører i markedet, og er et tverrfaglig samarbeid mellom  Arbeidstilsynet, Skatteetaten, Sør-Vest politidistrikt, NAV og Kemneren i Stavanger. I tillegg kan andre offentlige kontrolletater blir koblet på i enkeltsaker.

Uanmeldte kontroller er et viktig virkemiddel for å avdekke useriøse aktører i markedet.

– Landbruk har vært og er fremdeles en risikobransje innenfor arbeidslivskriminalitet. Det er derfor nødvendig at vi fortsetter å følge med og gjennomfører slike tilsyn for å sikre ryddige og rettferdige forhold for de involverte, poengterer Andersen, i pressemeldingen.

LES OGSÅ: Dobbeltdrapet: Vil fengsle drapssiktet i fire uker

Brannvesenet er ikke helt fornøyd

Det kommer også fram at brannvesenet ser en tendens til at de større aktørene i bransjen i større grad enn tidligere, er sitt ansvar bevisst i forhold til brannsikkerhet hos sine utenlandske arbeidstakere. Det skorter likevel en del på organisatoriske forhold, ettersyn, kontroll og vedlikehold.

Dette gir som følge at det fortsatt er steder hvor lovpålagt brannteknisk utstyr ikke er på plass, eller fungerer som forutsatt. I tillegg er forhold rundt det elektriske en gjenganger, da etablert el-anlegg ofte ikke er dimensjonert for å kunne betjene alle de elektriske apparater, vannkokere og el-ovner hvor den enkelte bor, sier branninspektør Øyvind Nermoen, i pressemeldingen.

LES OGSÅ: Politiet avsluttet russefest som pågikk til langt ut på morgenen

Fakta om A-krim Stavanger

Et tverretatlig samarbeid mellom fem offentlige etater har siden 2015 jobbet med å bekjempe kriminalitet i arbeidsmarkedet i Rogaland.

Etatene som deltar i samarbeidet er Arbeidstilsynet, Skatteetaten, Sør-Vest politidistrikt, NAV og Kemneren i Stavanger. Andre offentlige kontrolletater blir koblet på i enkeltsaker.

Målet med samarbeidet er å avdekke arbeidslivskriminalitet. Dette kan være brudd på arbeidsmiljøloven, svart økonomi, trygdesvindel, ulovlig arbeidskraft og utnyttelse av sårbare arbeidstakere.