Nyheter

Tatt for råkjøring

Hadde tråkket relativt hardt på gassen da han ble stoppet av politiet.

5. april i år, omkring klokken 19.00, ble den 19 år gamle mannen stoppet av politiet på E 39 på Bokn.

Farten hans ble målt til 141 kilometer i timen i 80-sone.

Saken var nylig oppe i Stavanger tingrett og der kom 19-åringen med en uforbeholden tilståelse og retten kom at han skulle dømmes i samsvar med siktelsen.

Ifølge retten fant den ikke skjerpende eller formildende omstendigheter i forbindelse med fartsoverskridelsen.

Retten kom også til at 19-åringens kjøring medførte konkrete faresituasjoner utover selve farten.

Samtidig la retten vekt på 19-åringens alder og at personer i denne alderen tilhører en gruppe som er overrepresentert i ulykkesstatistikken.

Dermed kom retten til at det både av individual- og allmennpreventive hensyn taler for en streng reaksjon.

LES OGSÅ: Kjørte med grov overlast og ble anmeldt på stedet

Ba om betinget fengsel

19-åringens forsvarer viste til at klienten skal starte opp førstegangstjenesten nå i sommer – og at han av den grunn vil få problemer med fotlenkesoning. Forsvareren argumenterte også for at samfunnsstraff vil være vanskelig for ham å
få gjennomført og ba om at 19-åringen ble dømt til betinget fengsel.

Det mente ikke Stavanger tingrett som viste til at hastigheten 19-åringen hadde kjørt i lå klart over anvendelsesområdet for både betinget fengsel og samfunnsstraff. I den forbindelse viste retten til at i 80-sone kan betinget fengsel
brukes ved hastigheter inntil 130 kilometer i timen og samfunnsstraff inntil 136 kilometer i timen.

I forbindelse med straffeutmålingen la retten noe vekt på 19-åringens uforbeholdne tilståelse og dømte ham til 18 dager ubetinget fengsel.

Stavanger tingrett kom også til at 19-åringen skulle miste førerretten i 14 måneder og at han må avlegge full ny førerprøve for å få denne tilbake.

LES OGSÅ: «Burde ha komt deg på språk kurs i norsk hos nav men du hadde sikkert ikke klart å lert noge heller»

LES OGSÅ: Slapp fis og sa «smak på den di f****»