Nyheter

Krevde 233.884 i lønn og feriepenger – ville at firma med over 100 ansatte skulle slås konkurs

Mannen krevde å få penger av sin tidligere arbeidsgiver.

Saken har nylig vært oppe i Jæren tingrett, og der var det uenighet mellom partene om firmaet skyldte pengene som den tidligere ansatte krevde.

Den tidligere ansatte har begjært at firmaet, som har over 100 ansatte, ble slått konkurs. Bakgrunnen for det var et krav på 233.884 kroner som gjelder utbetaling av lønn og feriepenger.

Ifølge Jæren tingrett er framgangsmåten i konkursloven fulgt og retten viste til at firmaet bestrider at den tidligere ansatte har noe krav.

LES OGSÅ: Fikk ikke lønn og feriepenger – slo firma konkurs

«Retten finner ikke grunn til å ta nærmere stilling til kravet idet retten i alle tilfelle – det vil si uavhengig av om saksøkte skylder kravet som saksøker krever», heter det i kjennelsen fra Jæren tingrett.

Grunnen til det var at retten kom til at firmaet ikke var insolvent.

Jæren tingrett kom til at det var bevist at firmaet er betalingsdyktig og la i den forbindelse vekt på en revisorberetning fra april i år.

LES OGSÅ: Transportfirma slått konkurs

Det ble også lagt vekt på en bekreftelse på firmaet likviditet fra firmaets bank fra juni i år sammen holdt med firmaets likviditetsprognose for 2020 og regnskapstall fra firmaet.

Dermed ble ikke konkursbegjæringen tatt til følge.

Firmaet krevde å få dekket 67.500 kroner i saksomkostninger fra den tidligere ansatte.

Retten viste til at dette kravet først kom i et prosesskriv den 5. juni i år, og da uten at det ble lagt ved noen kostnadsoppgave.

Retten kom til at kravet derfor ikke skulle tas til følge og at firmaet ikke skulle tilkjennes sakskostnader.

LES OGSÅ: Nattklubb gikk konkurs

LES OGSÅ: Bakeri gikk konkurs