Nyheter

Historisk milepæl markert for det nye sykehuset

I dag la statsminister Erna Solberg (H) ned grunnsteinen for nye Stavanger universitetssjukehus.

– Det er fint å komme og se. Man bruker lang tid på å bygge sykehus, og det er mye som skjer på veien, så det er fint å ha noen stoppunkter. Grunnsteinsnedleggelsen betyr at man er ferdig med grunnarbeidet, og at nå popper sykehuset opp og man kan se at det vokser fram, sier Erna Solberg til RA.

Statsministeren fikk hjelp av Sander Skartveit og Marie Skontorp, sykepleier og overlege på SUS, Anne Tyldum Bruvik, leder av ungdommens ekspertråd og Sølve Andreas Wathne fra Vest Betong som nylig tok fagbrevet på byggeplassen, da hun plasserte grunnsteinen inn i en nisje i betongsjakten som er i inngangspartiet på bygg A på nye SUS.

– Det er to grunner til at man bygger nye sykehus. Den ene er at man skal ha moderne lokaler slik at det er plass til alle. Det har vært stor befolkningsvekst i området, og sykehuset har trange vilkår. Den andre grunnen er at nye sykehus gir bedre pasient behandling ved at de kan være mer fleksible og jobbe på andre måter. Man kan planlegge andre måter å drifte på, nettopp fordi man ikke er bundet til hvordan den gamle bygningen man har hatt er, sier Solberg.

Hun mener at vi er i en rivende utvikling innen medisinsk behandling og i måten vi inkluderer pasienter på.

– Det å bygge helsetjenesten rundt den enkelt pasient, fra pakkeforløp og det å sørge for at i alle sammenhenger skal pasienten være inkludert i behanldingen, og bygge teamene rundt pasientene, får man bedre til i nye sykehus. Det gir også en bedre arbeidsplass når man får moderne bygg, sier statsministeren.