Nyheter

Buss for tog neste uke

Bane NOR utfører vedlikehold på Jærbanen.

Bane NOR planlegger vedlikeholdsarbeid på jernbanen mellom Varhaug og Skeiane fra mandag 15. til torsdag 18. juni, fem timer hver dag. Go-Ahead tilbyr alternativ transport for de reisende.

Det skriver Bane NOR i en pressemelding.

– Fornyelse og vedlikehold av jernbanen sikrer at passasjerer og gods kommer trygt frem til riktig tid. Bane NOR har samlet opp en rekke nødvendige arbeidsoppgaver som krever en lengre økt uten togtrafikk, heter det i pressemeldingen.

Jærbanen blir stengt for trafikk mellom Varhaug og Skeiane fra klokka 12.10 til 17.30 mandag 15. til og med torsdag 18. juni. Resten av døgnet går togene som normalt.

LES OGSÅ: – Utrolig frustrerende at de ikke venter ett minutt

Alternativ transport

Go-Ahead setter opp buss mellom Varhaug og Skeiane for de berørte lokaltogene.

– Lokaltogene vil kjøre i ordinær rute på strekningene Stavanger–Skeiane og Varhaug–Egersund. Vi er glade for at Bane NOR vedlikeholder infrastrukturen slik at vi får en enda mer robust Jærbane i fremtiden. Det håper vi også kundene er tilfredse med, selv om det i noen perioder medfører buss for tog på strekningen, sier salgs- og markedsansvarlig Dag Brekkan i Go-Ahead, i pressemeldingen.

Sørtoget Region med ordinær avgang fra Stavanger klokka 15.33 blir erstattet med buss mellom Stavanger og Moi.

LES OGSÅ: Kyr, vær og geit løp løpsk i nabolag

Bruker koronamidler

– Vi forsøker å holde antall stengninger på et minimum og legge arbeidet til tider som belaster passasjerer og godstrafikk så lite som mulig. I denne arbeidsperioden vil vi blant annet bruke en del av koronamidlene til å renske grøfter og stikkrenner for å sikre jernbanen mot flom. Alt arbeidet vi får gjort nå, gjør det tryggere og mer komfortabelt å reise med toget, sier banesjef Tallak Langmyr, i pressemeldingen.

Rundt 40 fagfolk skal jobbe på den 23 kilometer lange strekningen. På planen står blant annet:

Bytte av ca. 50 sviller på Bryne

Reparasjon av mindre skader på sporet

Skogrydding langs sporet, blant annet mellom Klepp og Øksnavad

Rensking av grøfter og stikkrenner for å sikre mot flom

Rutinekontroller av spor, signalanlegg og strømforsyning

Det vil bli en tilsvarende arbeidsperiode mellom Egersund og Nærbø i uke 33 og mellom Skeiane og Varhaug i høstferien (uke 41). Resten av sommeren er Jærbanen åpen.

Selv om den vanlige togtrafikken er innstilt, kan det komme arbeidstog på sporet når som helst. Bane NOR minner om at det er livsfarlig og forbudt å krysse jernbanen utenom planoverganger.