Nyheter

Bru med klar melding til oljebransjen etter skatteendring

– Jeg har klare forventninger til at de gjenopptar aktivitet og går igjennom alle prosjektene de har på tegnebrettet.

Oljeminister Tina Bru (H) kommer med en klar melding til oljeindustrien etter at regjeringen la fram midlertidige endringer i petroleumsskatten mandag ettermiddag.

– Nå er det opp til en samlet olje- og gassnæring å levere aktivitet og sikre arbeidsplasser langs hele kysten. Jeg har klare forventninger til at de gjenopptar aktivitet og går igjennom alle prosjektene de har på tegnebrettet med sikte på å komme i gang med utbygginger som skaffer oppdrag for norsk leverandørindustri. Vi har også skjerpet noen krav og forventninger vi har til klima og miljø - jeg er veldig opptatt av at arbeidet med å kutte utslipp fra virksomheten på norsk sokkel må fortsette, sier Bru i en epost til RA.

LES OGSÅ: Bred enighet på Stortinget om skattekutt for oljebransjen

Regjeringspartiene Høyre, KrF og Venstre og Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet og Senterpartiet er enige om følgende endringer i oljeskatten.

– Jeg er veldig fornøyd med at et bredt flertall i Stortinget har samlet seg om en kraftfull pakke som vil sørge for aktivitet og ny optimisme i Norges viktigste næring. Det er ingen tvil om at utfordringene som følge av Koronapandemien og smittverntiltakene har ført til stor nedgang i aktiviteten på norsk sokkel og at mange har opplevd uro for fremtiden og egen arbeidsplass.

LES OGSÅ: – Veldig viktig å få en fot innenfor (+)

Åtte milliarder kroner

Det brede forliket om midlertidige endringer i oljeskatten innebærer at staten må ut med anslagsvis 8 milliarder kroner.

Fremskrittspartiet har hele tida ment at en løsning med selskapsskatt ville vært bedre, fremholdt Frp-leder Siv Jensen da pakken ble lagt fram mandag på Stortinget.

– Det ville vært en billigere og definitivt også en bedre løsning, sier hun.

Om en løsning hvor den såkalte økt friinntekten økes til 24 prosent, men hvor selskapsskatten ikke er en del av beregningsgrunnlaget, har hun følgende å si:

– Det betyr at vi bruker 8 milliarder mer enn vi hadde trengt å gjøre.

Friinntekten er et særskilt skattefradrag på investeringer som oljeselskapene nyter godt av.

LES OGSÅ: Messegutten Kyllingstad som ble milliardær og toppsjef (+)

Dette er endringene:

* Selskapene får utgiftsføre investeringer umiddelbart i særskatten for årene 2020 og 2021.

* Friinntekten settes til 24 prosent innenfor de midlertidige skatteendringene. Dette gjelder i 2020 og 2021, samt for prosjekter hvor plan for utbygging og drift (PUD) og plan for anlegg og drift (PAD) er innlevert innen 2022 og godkjent innen 2023. Videre gjelder det for investeringskostnader påløpt fram til fastsatt produksjonsstart som beskrevet i godkjent PUD.

* Det etableres en ordning med negativ terminskatt, som gjør at selskapene får utbetalt skatteverdien av forventet underskudd gjennom inntektsåret.

* Det settes ned et utvalg for grønne investeringer for å utrede de samlede rammebetingelsene for å fremme klimavennlige investeringer i Norge.

* Regjeringen vil sammen med bransjen lage en plan for hvordan utslippene på norsk sokkel reduseres med 50 prosent innen 2030, sammenlignet med 2005-nivå, innenfor dagens virkemiddelbruk.

* Det skal legges fram forslag til nye krav til null- og lavutslippsløsninger for offshorefartøy i petroleumsproduksjon.

* Plugging av brønner skal prioriteres ytterligere når OG21-strategien skal oppdateres.

* Arbeidstilsynet og Petroleumstilsynet vil få økt sine rammer med 20 millioner kroner.