Nyheter

Equinor har bestemt seg – vil investere i CO2-lager

Equinor, Shell og Total har tatt en investeringsbeslutning som kan bli første skritt på veien til et historisk gjennombrudd for CO2-rensing i Norge og Europa.

Det er Northern Lights-prosjektet som nå får grønt lys fra de tre selskapene. Prosjektet går ut på å opprette et CO2-depot 2.500 meter under havbunnen på norsk sokkel. Der skal norske og europeiske CO2-utslipp injiseres og lagres permanent.

Planen for utbygging og drift, den såkalte PUD-en, er nå overlevert til Olje- og energidepartementet, skriver Equinor i en pressemelding.

– Dette unike prosjektet åpner opp for avkarbonisering av industri som har begrensede muligheter til å redusere sine CO2-utslipp. Det kan bli det første CO2-lageret for norsk og europeisk industri, sier Anders Opedal, konserndirektør for teknologi, prosjekter og boring.

LES OGSÅ: Bekymret for narkobruk blant unge

Venter på myndighetenes godkjenning

Det er nå opp til regjeringen og Stortinget å avgjøre saken. Den endelige investeringsbeslutningen er det nemlig Olje- og energidepartementet som tar.

Avgjørelsen skal tas i samarbeid med berørte departementer og underliggende etater i løpet av 2020.

Ved en positiv investeringsavgjørelse kan driften av Northern Lights komme i gang i løpet av 2024.

– Behandlingen av utbyggingsplanen vil bidra til å gi regjeringen et godt beslutningsgrunnlag når den skal vurdere gjennomføring av prosjektet. Dette skal etter planen skje i forbindelse med regjeringens forslag til statsbudsjett for 2021, sier olje- og energiminister Tina Bru (H) i en pressemelding.

Prosjektet må også godkjennes av EØS-tilsynet ESA.

LES OGSÅ: Kyllingstad: – Ikke lønnsomt for leverandørene

En dyr investering i norsk industri

Sammen med investeringsbeslutningen vil departementet legge fram kostnadsanslaget for hele karbonfangst- og -lagringsprosjektet.

Prislappen er allerede skyhøy. Bare første runde med investeringer vil koste 6,9 milliarder kroner.

Men prosjektet vil også skape sårt tiltrengte arbeidsplasser for norsk industri, fastslår Equinor, som anslår at 57 prosent av investeringene vil gå til norske leverandører.

I første fase regner Equinor med at 1,5 millioner tonn CO2 kan lagres årlig. Den totale lagringskapasiteten er 40 millioner tonn. Planen er at prosjektet skal være i drift i 25 år.

En eventuell fase to vil innebære ytterligere kapasitetsutbygging.

LES OGSÅ: Tina Bru vil jakte mineraler på havbunnen (+)