Nyheter

Pizzasted gikk konkurs

Klarte ikke å betjene gjelden.

Illustrasjonsfoto.

Det var Ponti’s Cafe og Pizzeria Kvinesdal AS som var i Lister tingrett og begjærte oppbud.

I retten ble det opplyst at den samlede gjelden er på 570.000 kroner og at selskapets aktiva har en anslått verdi på 300.000 kroner.

Pizzastedet har hatt 19 ansatte.

Ponti’s Cafe og Pizzeria Kvinesdal AS omsatte 2,4 millioner kroner i 2018.

LES OGSÅ: Spisested konkurs

Retten kom til at den skulle legge skyldnerens opplysninger til grunn – og at selskapet antas å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.

Lister tingrett kom også til at betalingsvanskene ikke er av forbigående art og at vilkårene for å ta oppbudsbegjæringen til følge var til stede.

Advokat Ingvald Snerthammer er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli avholdt den 25. juni.

LES OGSÅ: Dekkbutikk gikk konkurs

LES OGSÅ: Kjøreskole gikk konkurs