Nyheter

Lokale bønder vil skille hunder og beitedyr

Etter at tre kommuner ble til én, har det vært nødvendig å utarbeide én forskrift om hundehold. Nå ønsker bøndene på Finnøy og Rennesøy at hundeeiere må holde hundene i bånd overalt og hele tiden.

Leder i Rennesøy Bondelag, Guttorm Gudmestad, er bekymret for beitedyrene sine. Han mener det burde være båndtvang hele året på Finnøy og Rennesøy.

– Det går mye sau på beite på Finnøy og Rennesøy, og skrekkscenarioet for en sauebonde er at hunder skal rasere dette. Dersom Stavanger kommune skal skryte på seg at de er den største sauekommunen i landet, mener jeg at det burde være båndtvang på øyene året rundt, sier leder i Rennesøy Bondelag, Guttorm Gudmestad til RA. Han snakker på vegne av alle bondelagene.

Onsdag skal Utvalg for miljø og utbygging i Stavanger kommune behandle ny lokal forskrift om hundehold i kommunen. I saksvedlegget står det at en ny forskrift er nødvendig for en ny kommune, og at det er nødvendig for å rydde i tidligere forskrifter hvor enkelte har vært i utakt med nasjonalt lovverk. Videre står det at bondelagene kom med innspill til høringen om at båndtvangsregler er viktige for å opprettholde god dyrevelferd for beitedyr i kommunen.

– Vi synes det er greit at det skal være fri ferdsel, men vi opplever at noen ikke respekterer at det er båndtvang gitte steder, og da kan det oppstå konflikter. Klarer de ikke følge dette mener jeg at de kan gå andre steder. Det kan bli stygt hvis hundene tar seg inn til beitedyrene, sier Gudmestad.

Bondelagslederen har selv 1500 sauer på beite, og tre-fire ganger årlig opplever han hunder som jager sauene på Rennesøy.

– Når den fatale ulykken skjer er det ingen som er der for oss, og det er bonden selv som må ta støyten, sier Gudmestad. Bondelagslederen mener politikerne må respektere at bøndene ønsker båndtvang.

LES OGSÅ: Rennesøy-bonden Guttorm: – Alt handler ikke om Stavanger sentrum

Må verne om dyrene

Gudmestad påpeker at de aller fleste er lovlydige og har hundene sine i bånd.

– Jeg ønsker ikke være han sure bonden som ber folk ta hundene sine i bånd, men hvis noen setter seg imot vil jeg jage dem hjem. Jeg må verne om mine dyr, sier Gudmestad.

Han skulle ønske at politikerne hadde inkludert de lokale bondelagene tidligere i saken, slik at de kunne deltatt i utformingen av forskriften.

Lederen i Stavanger Bondelag, Enok Aleksander Kvam, sier at hundene ikke kun forstyrrer sauer og kyr, men også fugler i hekketid.

– Hunder har et instinkt, så det kan skje noe. Det til tross for at eierne påstår at de har kontroll. Jeg mener at man også må ta hensyn til andre, og respektere at det finnes de som er redde for hunder, sier han til RA.

LES OGSÅ: Tjensvoll torg skal bli grønnere

Forstår bøndene

MDG-politiker og leder av Utvalg for miljø og utbygging, Rune Askeland, mener at det er et ekstra stort behov for å skille hund og sau i kommunen.

– Det er et enstemmig utvalg og ingen konflikter i denne saken. Det er helt klart at vi må skille dyrene, men det er ikke dermed sagt at det er lov å innføre båndtvang overalt på øyene, sier han.

– Vi regner med at den nye forskriften vil fungere for både de urbane områdene og landbruksområdene i kommunen. Utvalget jobber med et forslag som helt og fullt imøtegår Bondelagets ønsker, legger Askeland til.

Han har ingen vanskeligheter med å forstå bøndenes bekymringer. Askeland opplyser RA om at saken skal til sluttbehandling i kommunestyret i løpet av høsten.