Nyheter

Gatekjøkken slått konkurs

Tirsdag var det slutt for et gatekjøkken.

Det var Skatteetaten og Vindafjord og Etne Skatteoppkrevjarkontor som begjærte at en mann ble slått konkurs.

Mannen har drevet et gatekjøkken i Etne som et enkeltpersonforetaket og bakgrunnen for konkursbegjæringen var et krav på 175.644 kroner i skyldig skatt og avgifter.

Haugaland tingrett kom til at det ikke var holdepunkter for at saksøkerens framstilling er uriktig og la denne til grunn.

LES OGSÅ: Kafé slått konkurs

Retten kom også til at saksøkerne har et forfalt krav mot skyldneren som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for – og at det ikke er grunn til å anta at skyldneren kan gjøre opp gjelden med egne inntekter eller eiendeler, eller at betalingsproblemene er midlertidige.

Dermed kom retten til at vilkårene for å ta konkursbegjæringen til følge var til stede.

Advokat Thor Arne Reitan er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli avholdt den 12. juni.

LES OGSÅ: Spisested gikk konkurs

LES OGSÅ: Bakeri gikk konkurs