Nyheter

Nær 35.000 registrerte arbeidssøkere i Rogaland i mars

9,9 prosent av arbeidsstyrken i fylket er uten arbeid.

25.055 personer er registrert som helt uten arbeid ved utgangen av mars i Rogaland, ifølge ferske tall fra Nav.

Dette utgjør 9,9 prosent av arbeidsstyrken i fylket.

I tillegg er 8761 personer regstrert som delvis uten arbeid. Dette utgjør 3,5 prosent av arbeidsstyrken, og er 6454 flere enn februar i år.

Totalt er det registrert 34.724 arbeidssøkere i Rogaland.

I Norge er 300.634 personer registrert som helt uten arbeid.

LES OGSÅ: Dette koster krisen Stavanger (+)

På landsbasis er arbeidsledigheten på 10,7 prosent, høyere enn Rogaland som har 9,9 prosent. Rogaland er dermed 0,8 prosent under landsgjennomsnittet.

Den kraftige økningen i arbeidsledigetne startet i uke 11, ifølge Nav. Den samme uken regjeringen stengte skoler og kom med strenge koronatiltak.

Stabilt

– Siden forrige publisering av arbeidsledighetstall tirsdag 23. mars, ser vi at delen av arbeidsledige er stabil, mens det er flere delvis arbeidsløse. Det kommer av at noen av de som registrerte seg i starten av koronapandemien har meldt på meldekortet sitt at de jobber litt, forklarer Merethe P. Haftorsen, direktør i Nav Rogaland i en pressemelding.

– Majoriteten av arbeidssøkerne er permitterte, og de skal i utgangspunktet tilbake til jobben sin. For mange bedrifter er det en uavklart situasjon. På grunn av koronasituasjonen og de ulike tiltakene styresmaktene har satt i verk, er det en del virksomheter som har lavere aktivitet og derfor bare har delvis permittert de ansatte. Derfor ser vi også en stor økning i delvis arbeidsløse personer, fordi mange får jobbe litt hos arbeidsgiveren sin, sier Haftorsen.

LES OGSÅ: Smittevernoverlege: – Har vært kjempeheldige

Flest unge

Arbeidsledigheten øker i alle aldersgrupper, men øker mest blant unge.

Høyeste arbeidsledighet finner man blant unge mellom 20 og 24 år, med 15,5 prosent, ifølge Nav.

Ledigeten har økt voldsomt i alle næringer, men økningen er størst blant ledere, innen butikk- og salgsarbeid, reiseliv og transport og serviceyrkene og annet arbeid. Nær 12.400 av de helt uten arbeid kommer fra jobber i disse næringene.

Flere menn

Det er litt flere arbeidsledige menn enn kvinner. 13.766 menn er helt ledige, mens 11.289 av dem er kvinner.

– Mange enkeltpersoner, familier og bedrifter har fått hverdagen snudd opp ned. Vi har stor forståelse for at mange er bekymret for framtiden, både med tanke på arbeid og inntekt. I Nav blir det jobba på spreng for at alle skal få pengene de har krav på. Det er gledelig å se at løsningen med å søke forskudd på dagpenger fungerer bra, sier Haftorsen.

LES OGSÅ: Stein (62) var koronainnlagt: – Det var skremmende å se på

Høyest arbeidsledighet i byområdene

Ledighetn er høyest i de større byområdene i fylket. Stavanger, Haugesund og Sandnes har en bruttoarbeidsledighet på henholdvis 11,9, 11,3 og 11,2 prosent av arbeidsstyrken.

– Arbeidsledighetstallene gjenspeiler på mange måter hvilken krevende situasjon mange bedrifter står i etter at samfunnet ble delvis stengt ned 12. mars. Samtidig er det mange vrksomheter som snur på hver stein for å holde sine ansatte i jobb. Noen av permitteringsvarslene vi har fått, er ikke blitt iverksatt. Vi ser også at en del av varslene blir trukket tilbake, sier Haftorsen.

LES OGSÅ: Nye tall viser forskjellene i pengebruken mellom Stavanger og Sandnes (+)

3195 utlyste stillinger 

Selv om mange er arbeissløse, ble det lyst ut 3196 stillinger i mars.

Ykresgruppene med felst utlyste stillinger var bygg- og anlegg (551), helse, pleie og omsorg (520) og ingeniør og IKT-fag (467)

– Fremdeles er det bransjer som trenger arbeidskraft. Særlig ser vi behvoet innenfor helse, pleie og omsorg vil bli stort framover, sier Haftorsen, som oppfordrer alle arbeidssøkere til å registrere CV og jobbprofil hos Nav.

– Slik at arbeidsgivere som trenger nye medarbeidere finner folk med riktig kompetanse, sier hun. .